LOGMA medlemsmøte hos Brødrene Dahl

Skjermbilde 2015-03-02 kl. 17.58.33

Møtet som ledes av logistikkdirektør Jan G. Vere, blir en inspirerende og fin anledning til å diskutere resultater av gjennomførte tiltak og mulige angrepsvinklinger på nye utfordringer. Her er det bare å benytte en unik mulighet for samspill mellom teori og praksis.

Foredrag Persson-seminaret 26.02.2015

Persson15

Her kan du laste ned foredragene fra årets Persson-seminar

Invitasjon – Masteroppgaver på Handelshøyskolen BI

Vi i logistikkgruppen på Handelshøyskolen BI vil med dette få invitere bedrifter til å komme med forslag til masterprosjekter for avgangsstudentene for studieåret 2015/2016. Prosessen med å velge tema og bedrift for masterprosjektene starter nå i vår for studentene som tar Master i “Logistics, Operations and Supply Chain Management”. Studentene skal registrere prosjekt første gang 2. mai 2015, og har leveringsfrist 1. september 2016. Masterstudiet er et to-årig program, og studentene gjennomgår et krevende studieopplegg med både analytiske, metodiske og matematiske fag. I tillegg jobber de med ulike evalueringsformer som

Göran Persson tildelt Kongens Fortjenestemedalje

Persson

LOGMA gratulerer professor Göran Person med Kongens Fortjenestemedalje.  Göran Persson var en av initiativtakerne bak LOGMA, og han var også den første som ble tildelt LOGMA Logistikkpris.  Da han sluttet ved BI tidligere i år, ble dette markert med et eget seminar, Business Logistics in Perspective. BI har lagt ut følgende omtale av pristildelingen: For 40 år siden startet Professor Gøran Persson sin yrkes karriere som logistiker ved Handelshøyskolen BI. Med dette regnes han som en av de viktigste bidragsyterne innen feltet, og ble torsdag 25. april hedret med Kongens

Kundene tar makten i forsyningskjeden

Forsyningskjeder blir snudd på hodet.  Differensierte og fleksible forsyningskjeder som er styrt av kundekrav, blir en av hovedingrediensene i fremtidens forsyningskjeder.  «One size does notfit all».  Det er en av hovedkonklusjonene i PwCs undersøkelse «Global Supply Chain Survey 2013», skriver det danske magasinet scm.dk.  Undersøkelsen omfatter mer enn 500 SCM-ledere fra hele verden.  Den tid er forbi da bedriftene kunne regne med høy lojalitet og forutsigbare ordrer fra sine kunder og forretningspartnere.  Kundene setter stadig strengere krav til hurtige og presise leveringer samtidig med lavere priser. PwCs undersøkelse konkluderer med

Målstyring i Supply Chain – hvorfor og hvordan?

 Bedriftene stiller stadig større krav til lønnsomhet, og ledere innen blant annet produksjon, innkjøp og Supply Chain må dokumentere mer inngående hvordan deres aktiviteter bidrar til bedriftens overordnede målsetning, og hvordan utviklingen er over tid. Men hvordan måler og dokumenterer vi Supply Chain-aktiviteter? Hva er konsekvensene av å gjøre det, eller la det være? Danske Produktion360 har publisert en artikkel som setter fokus på utfordringer og formål med nøkkeltall i forsyningskjeder. 

Hvordan ser forsyningskjeden ut i 2021?

En tenketank initiert av Post Danmark Logistik A/S har i et års tid arbeidet intenst med å kartlegge hvordan danske bedrifters forsyningskjeder vil se ut i 2021. Resultatet er en spenstig visjon og fire ulike scenarier med fokus på ekstreme situasjoner langs forskjellige akser. Der er også råd om hva bedriftene bør fokusere på i de nærmeste årene. Selv om dette er gjort med tanke på danske bedrifter, bør det absolutt være interessant også for norske bedrifter. Resultatene er oppsummert i det danske SCM-magasinet, hvor en også kan lese hele

Hvilke funksjoner er viktigst innen lager- og transportstyring?

Hvilke funksjoner er viktigst innen lager- og transportstyring? Dette er et spørsmål som ikke har vært så mye belyst.  Supply Chain Digest har publisert hovedtrekkene fra en undersøkelse Chief Supply Chain Officer Insights har gjort om dette, og med svar fra over 300 bedrifter kommer det fram en rekke interessante trekk.  Det viser seg blant annet at de fleste legger mest vekt på basis funksjonalitet, mens mer avanserte funksjoner ikke prioriteres så høyt.

Skap verdi med Lean og ERP

Lean og ERP har ofte blitt sett på som motstridene, men det er ikke nødvendigvis korrekt.  Lean uten IT-verktøy kan lett bli sløsing, skriver Lead Solution Architect Jan Irring Larsen i det danske magasinet Produktion360. Lean har fokus på verdi for kundene, men uten IT-verktøy til å finne og analysere data er det vanskelig å vite om en går i riktig retning, og om en tjener penger på det. 

Fremtidens ERP skal støtte mennesker

Fremtidens forsyningskjeder vil være preget av lengre kjeder med flere aktører og mer komplekse samhandlingsmønstre. Det vil være vanskeligere å forutse markedskrav, og ERP-systemene vil ikke oppfylle alle behov for IT-støtte i forsyningskjedene, hevder professor Charles Møller ved Center for Industriell Produktion på Aalborg Universitet i en artikkel i SCM-magasinet. ERP-systemene vil alltid ligge på etterskudd i forhold til bedriftenes behov, men utviklingen av neste generasjons ERP, som skal støtte samarbeid mellom mennesker i stedet for automatisering, er allerede i full gang.

LOGMA-arrangement

26. februar 2015
Foredrag Persson-seminaret 26.02.2015
25. mars 2015
LOGMA medlemsmøte hos Brødrene Dahl
28. april 2015
LOGMA medlemsmøte hos Diplom Is