Tverrfaglige team og systemstøtte innen innkjøp

I august utgaven av Logistikk & Ledelse skrev Sverre Rosmo en artikkel om at innkjøp må få større oppmerksomhet med hensyn til anvendelse av «intelligent» systemstøtte, profesjonalisering og arbeid i tverrfaglige team. Gevinstene ved bedre innkjøp og lagerstyring er vel dokumentert i internasjonale undersøkelser. Klikk på overskriften for å lese artikkelen: http://www.tungt.no/logistikk/logma-skal-jeg-bestille-na-og-i-sa-fall–hvor-mye-3705691

Forsyningsnettverket – en viktig konkurransefaktor

3313713

Mange ledergrupper og øvrige ansatte har ikke nødvendig kunnskap om forsyningskjedene som de er en del av. Foto: Colourbox «Grunnlaget for vellykket SCM utvikling i årene framover er tettere samarbeid på tvers av bedrifter og avdelingsgrenser, økt fokus på innovasjon og fleksibilitet og utvikling av etterspørselsbaserte forsyningskjeder.» Artikkel i Logistikk & ledelse, skrevet av Geir Berg Klikk her for å lese artikkelen

LOGMA Generalforsamling 2017

logma

Logma inviterer til Generalforsamling! 23. mai er det klart for Logmas 41. ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen finner sted i Tekna sine lokaler. Velkommen!   Dagsorden Møteledelse Valg av dirigent Valg av referent Registrering av antall representanter og fullmakter Årsberetning 2016 Økonomi  Regnskap 2016 Årlig medlemsavgift med tilhørende endringer av vedtektene Budsjett 2017 Spesielle saker Fra Styret Fra medlemmene Valg Styreleder og nestleder: Kai Schjøll Styreleder (gjenvalg), Sverre Rosmo Nestleder (gjenvalg) Styremedlemmer: Samtlige styremedlemmer, som er på valg foreslås gjenvalgt Revisor: Foreningen benytter Teknas Revisor Valgkomite: Det sittende Styre fungerer som valgkomité

PERSSON SEMINARET 2017: Supply Chain Management inn i den digitaliserte fremtiden

2226631

LOGMA og Handelshøyskolen BI har igjen avviklet Persson seminar. Årets utgave var det femte i rekken, og er blitt en populær møteplass for medlemmer fra både akademia og næringsliv. Tema i år var Digitalisering innen Supply Chain Management.  Foto: Øyvind Engen Artikkel i Logistikk & ledelse, skrevet av Bente Flygansvær og Øyvind Engen Klikk her for å lese hele artikkelen

Tagged with:

Persson seminaret

persson seminar

Ønsker du å se igjennom presentasjonene? Her kan du laste ned PowerPoint fra årets foredragsholdere. Stéphane Dauzère-Pérès: Digitalization Supports the Integration of Decisions in Supply Chain Management Ruter: Digitalisert kundenytte og innovasjon i Ruter Autostore: Autostore – et digitalt logistikkeventyr SINTEF: Industri 4.0. Ny giv for norsk produksjon og logistikk Hatteland: Fra handel til innovative handelsløsninger Hexagon: Hexagon Ragasco – Digital Logistikk R. Sannes: Hvordan lykkes med et digitalt taktskifte?  

Digitalisering av Supply Chain Planning

Proposal

«Gir nye forretningsmuligheter og tvinger aktørene til å tenke nytt». I denne artikkelen beskriver Sverre Rosmo en raffinert prosess, hvor digitalisering er selve fundamentet. «Det er åpenbart at dette sparer din innkjøpsavdeling for en mengde arbeid. Og kanskje viktigst av alt – du kan nå være sikker på at du minimerer skadevirkningene av at leverandøren spenner bein på deg i oppløpet», skriver han. Les mer om dette i Logistikk & ledelse Klikk her for å lese hele artikkelen

Logistikkens nye verden?

Logma_1

Et påtrengende mantra for tiden er digitalisering. Mange ulike ståsteder, forutsetninger og vinklinger gjør digitalisering til et tema med spektakulære scenarier innen en rekke områder, så også innen forsyningskjeder. Er det mulig å identifisere og konkretisere noen tiltak og effekter som digitalisering kan ha innen forsyningskjeder? Hovedspørsmålet er om vi er på en ufravikelig vei inn i ny verden for logistikk? Les mer om dette i Logistikk & ledelse, skrevet av Øyvind Engen Klikk her for å lese hele artikkelen

PRESTASJONSINNKJØP

img_0993

Best Value Procurement (BVP) er en metode for innkjøp og oppdragsstyring som hjelper oppdragsgivere og innkjøpere å vurdere leverandørens kompetanse og prestasjon. Artikkel i Logistikk & ledelse, skrevet av Sara Borén og Linda Hamre Klikk her for å lese hele artikkelen

Lean Retail – se verdikjeden under ett

shopping_1

  De fleste bransjer opplever stor bransjeglidning og det setter mange varegrupper under kraftig prispress fra ulike aktører. Nye salgskanaler etablerer seg raskere enn noen gang før og tilgjengeligheten er stor både på nett og i fysiske butikker. Livssyklusen for mange produkter blir derfor kortere og kortere, som er økonomisk utfordrende når produkt- og konseptutvikling er kostbart. Artikkel i Logistikk & ledelse, skrevet av Gjermund Lien. Klikk her for å lese hele artikkelen

Tine- Kunsten å distribuere

tine-plukk

  Distribusjon av ferske produkter med kort holdbarhet krever en ubrutt kjølekjede fra gården helt frem til kjøleskapet i butikken eller hjemme hos kunden. Planlegging er nøkkelordet. Artikkel i Logistikk & ledelse, skrevet av Bente Flygansvær. Klikk her for å lese hele artikkelen

LOGMA-arrangement

23. mai 2017
LOGMA Generalforsamling 2017