LOGMA inviterer til Persson-seminaret 2016

Seminaret er en møteplass mellom akademikere og praktikere over et tidsaktuelt tema.
Årets tema er Supply Chain Management med fokus på Lagerstyring.

Lagerstyring – logistikkfagets hellige gral

Optimalisering av lagerbeholdninger er et effektivt verktøy for å styre kapitalbinding, servicegrad og kostnader i en forsyningskjede. Men vi spør; Er det noe nytt under denne solen? Klikk på linken under for å lese artikkel skrevet av Bente Flygansvær for Logistikk og Ledelse. http://www.klikk.no/tungt/logistikk_og_ledelse/article1642242.ece  

«Katalysator for deling av kunnskap»

Ny artikkel publisert i «Logistikk & ledelse», skrevet av Øyvind Engen. http://www.klikk.no/tungt/logistikk_og_ledelse/article1636027.ece

«Hvem sa at Logistikk er kjedelig?»

Ny artikkel publisert i «Logistikk & ledelse», skrevet av Sverre Rosmo. http://www.klikk.no/tungt/logistikk_og_ledelse/article1620533.ece

LOGMA medlemsmøte hos Bilglassgruppen

Bilglassgruppen

    Bilglassruter til alle mulige biler, busser og lastebiler: Hvordan skape ekstrem tilgjengelighet i et knalltøft marked? Når du får en steinsprut, er det avgjørende å få rask hjelp. Uansett og om du har en helt vanlig bilmodell eller en av de mer sjeldne. Du har rett og slett ikke tid til å vente. Og siden bilruter er standardvarer, kan du få ruten din fra mange leverandører. Dette gjør at du stiller store krav til tilgjengelighet. Verdikjeden på bilruter er komplisert. Først og fremst er problemet at leverandørene er

Invitasjon – Masteroppgaver på Handelshøyskolen BI

Vi i logistikkgruppen på Handelshøyskolen BI vil med dette få invitere bedrifter til å komme med forslag til masterprosjekter for avgangsstudentene for studieåret 2015/2016. Prosessen med å velge tema og bedrift for masterprosjektene starter nå i vår for studentene som tar Master i “Logistics, Operations and Supply Chain Management”. Studentene skal registrere prosjekt første gang 2. mai 2015, og har leveringsfrist 1. september 2016. Masterstudiet er et to-årig program, og studentene gjennomgår et krevende studieopplegg med både analytiske, metodiske og matematiske fag. I tillegg jobber de med ulike evalueringsformer som

Kundene tar makten i forsyningskjeden

Forsyningskjeder blir snudd på hodet.  Differensierte og fleksible forsyningskjeder som er styrt av kundekrav, blir en av hovedingrediensene i fremtidens forsyningskjeder.  «One size does notfit all».  Det er en av hovedkonklusjonene i PwCs undersøkelse «Global Supply Chain Survey 2013», skriver det danske magasinet scm.dk.  Undersøkelsen omfatter mer enn 500 SCM-ledere fra hele verden.  Den tid er forbi da bedriftene kunne regne med høy lojalitet og forutsigbare ordrer fra sine kunder og forretningspartnere.  Kundene setter stadig strengere krav til hurtige og presise leveringer samtidig med lavere priser. PwCs undersøkelse konkluderer med

Målstyring i Supply Chain – hvorfor og hvordan?

 Bedriftene stiller stadig større krav til lønnsomhet, og ledere innen blant annet produksjon, innkjøp og Supply Chain må dokumentere mer inngående hvordan deres aktiviteter bidrar til bedriftens overordnede målsetning, og hvordan utviklingen er over tid. Men hvordan måler og dokumenterer vi Supply Chain-aktiviteter? Hva er konsekvensene av å gjøre det, eller la det være? Danske Produktion360 har publisert en artikkel som setter fokus på utfordringer og formål med nøkkeltall i forsyningskjeder. 

Hvordan ser forsyningskjeden ut i 2021?

En tenketank initiert av Post Danmark Logistik A/S har i et års tid arbeidet intenst med å kartlegge hvordan danske bedrifters forsyningskjeder vil se ut i 2021. Resultatet er en spenstig visjon og fire ulike scenarier med fokus på ekstreme situasjoner langs forskjellige akser. Der er også råd om hva bedriftene bør fokusere på i de nærmeste årene. Selv om dette er gjort med tanke på danske bedrifter, bør det absolutt være interessant også for norske bedrifter. Resultatene er oppsummert i det danske SCM-magasinet, hvor en også kan lese hele

Hvilke funksjoner er viktigst innen lager- og transportstyring?

Hvilke funksjoner er viktigst innen lager- og transportstyring? Dette er et spørsmål som ikke har vært så mye belyst.  Supply Chain Digest har publisert hovedtrekkene fra en undersøkelse Chief Supply Chain Officer Insights har gjort om dette, og med svar fra over 300 bedrifter kommer det fram en rekke interessante trekk.  Det viser seg blant annet at de fleste legger mest vekt på basis funksjonalitet, mens mer avanserte funksjoner ikke prioriteres så høyt.

LOGMA-arrangement

1. september 2015
LOGMA medlemsmøte hos Diplom Is
1. oktober 2015
LOGMA medlemsmøte hos Bilglassgruppen
3. mars 2016
LOGMA inviterer til Persson-seminaret 2016