LOGMA Generalforsamling 2017

logma
Dato: 23. mai 2017
Tidspunkt: kl 17:00
Sted: Tekna - Dronning Mauds gate 15

Logma inviterer til Generalforsamling! 23. mai er det klart for Logmas 41. ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen finner sted i Tekna sine lokaler. Velkommen!   Dagsorden Møteledelse Valg av dirigent Valg av referent Registrering av antall representanter og fullmakter Årsberetning 2016 Økonomi  Regnskap 2016 Årlig medlemsavgift med tilhørende endringer av vedtektene Budsjett 2017 Spesielle saker Fra Styret Fra medlemmene Valg Styreleder og nestleder: Kai Schjøll Styreleder (gjenvalg), Sverre Rosmo Nestleder (gjenvalg) Styremedlemmer: Samtlige styremedlemmer, som er på valg foreslås gjenvalgt Revisor: Foreningen benytter Teknas Revisor Valgkomite: Det sittende Styre fungerer som valgkomité