Multinasjonalt selskap opprettholder sitt nordiske sentrallager i Norge

Logma_2

Multinasjonalt selskap opprettholder sitt nordiske sentrallager i Norge
Etter å ha innført WMS med stemmestyring har Hitachi Power Tools oppnådd en betydelig effektiviseringsgevinst på sitt nordiske sentrallager på Skjetten.

Samordning og sentralisering i en livsviktig bransje

Sykehuspartner_2

Sentralt forsyningssenter i Helse Sør Øst har hatt en stor utvikling knyttet til forsyning ut til sykehusene og er i dag sentrallager for Akershus Universitetssykehus (AHUS) og det nye sykehuset i Østfold på Kalnes. I dag er 87 prosent av varesortimentet knyttet til pasientbehandling på sykehusene

Persson seminaret 2016: Et glimt av lagerstyringens fremtid

Logma 1

Persson Seminaret 2016 tok opp Supply Chain Management med fokus på lagerstyring. Seks glimrende foredrag samlet hele 160 deltagere.

Foredrag fra Persson-seminaret 2016

Her kan du laste ned presentasjonene fra de ulike foredragene holdt på Persson-seminaret 2016

Lagerstyring – og hva så?

Årets Perssonseminar tar for seg begrepet lagerstyring. For noen kan dette begrepet virke litt kjedelig og satt, men i virkeligheten er det et av de mest avgjørende områdene en handelsbedrift må mestre. Det dreier seg ikke om et nødvendig onde, det dreier seg om overlevelse, konkurransekraft og – cash!

Sikrer gevinstrealisering og konkurransekraft

Grunntanken med alle prosjekter er å oppnå definerte mål, og innebærer å utvikle, endre eller innføre noe nytt, innenfor en ramme for tid, kvalitet og kostnader. IT-prosjekter i særdeleshet forventes å kunne gi store gevinster, men det er ikke alltid de realiseres – i hvert fall ikke så raskt og i et slikt omfang som tenkt.

Lagerstyring – logistikkfagets hellige gral

Optimalisering av lagerbeholdninger er et effektivt verktøy for å styre kapitalbinding, servicegrad og kostnader i en forsyningskjede. Men vi spør; Er det noe nytt under denne solen? Klikk på linken under for å lese artikkel skrevet av Bente Flygansvær for Logistikk og Ledelse. http://www.klikk.no/tungt/logistikk_og_ledelse/article1642242.ece  

«Katalysator for deling av kunnskap»

Ny artikkel publisert i «Logistikk & ledelse», skrevet av Øyvind Engen. http://www.klikk.no/tungt/logistikk_og_ledelse/article1636027.ece

«Hvem sa at Logistikk er kjedelig?»

Ny artikkel publisert i «Logistikk & ledelse», skrevet av Sverre Rosmo. http://www.klikk.no/tungt/logistikk_og_ledelse/article1620533.ece

Invitasjon – Masteroppgaver på Handelshøyskolen BI

Vi i logistikkgruppen på Handelshøyskolen BI vil med dette få invitere bedrifter til å komme med forslag til masterprosjekter for avgangsstudentene for studieåret 2015/2016. Prosessen med å velge tema og bedrift for masterprosjektene starter nå i vår for studentene som tar Master i “Logistics, Operations and Supply Chain Management”. Studentene skal registrere prosjekt første gang 2. mai 2015, og har leveringsfrist 1. september 2016. Masterstudiet er et to-årig program, og studentene gjennomgår et krevende studieopplegg med både analytiske, metodiske og matematiske fag. I tillegg jobber de med ulike evalueringsformer som

LOGMA-arrangement