Samordning og sentralisering i en livsviktig bransje

Sykehuspartner_2

Sentralt forsyningssenter i Helse Sør Øst har hatt en stor utvikling knyttet til forsyning ut til sykehusene og er i dag sentrallager for Akershus Universitetssykehus (AHUS) og det nye sykehuset i Østfold på Kalnes. I dag er 87 prosent av varesortimentet knyttet til pasientbehandling på sykehusene

Persson seminaret 2016: Et glimt av lagerstyringens fremtid

Logma 1

Persson Seminaret 2016 tok opp Supply Chain Management med fokus på lagerstyring. Seks glimrende foredrag samlet hele 160 deltagere.

Foredrag fra Persson-seminaret 2016

Her kan du laste ned presentasjonene fra de ulike foredragene holdt på Persson-seminaret 2016

Lagerstyring – og hva så?

Årets Perssonseminar tar for seg begrepet lagerstyring. For noen kan dette begrepet virke litt kjedelig og satt, men i virkeligheten er det et av de mest avgjørende områdene en handelsbedrift må mestre. Det dreier seg ikke om et nødvendig onde, det dreier seg om overlevelse, konkurransekraft og – cash!

Sikrer gevinstrealisering og konkurransekraft

Grunntanken med alle prosjekter er å oppnå definerte mål, og innebærer å utvikle, endre eller innføre noe nytt, innenfor en ramme for tid, kvalitet og kostnader. IT-prosjekter i særdeleshet forventes å kunne gi store gevinster, men det er ikke alltid de realiseres – i hvert fall ikke så raskt og i et slikt omfang som tenkt.

Lagerstyring – logistikkfagets hellige gral

Optimalisering av lagerbeholdninger er et effektivt verktøy for å styre kapitalbinding, servicegrad og kostnader i en forsyningskjede. Men vi spør; Er det noe nytt under denne solen? Klikk på linken under for å lese artikkel skrevet av Bente Flygansvær for Logistikk og Ledelse. http://www.klikk.no/tungt/logistikk_og_ledelse/article1642242.ece  

«Katalysator for deling av kunnskap»

Ny artikkel publisert i «Logistikk & ledelse», skrevet av Øyvind Engen. http://www.klikk.no/tungt/logistikk_og_ledelse/article1636027.ece

«Hvem sa at Logistikk er kjedelig?»

Ny artikkel publisert i «Logistikk & ledelse», skrevet av Sverre Rosmo. http://www.klikk.no/tungt/logistikk_og_ledelse/article1620533.ece

Invitasjon – Masteroppgaver på Handelshøyskolen BI

Vi i logistikkgruppen på Handelshøyskolen BI vil med dette få invitere bedrifter til å komme med forslag til masterprosjekter for avgangsstudentene for studieåret 2015/2016. Prosessen med å velge tema og bedrift for masterprosjektene starter nå i vår for studentene som tar Master i “Logistics, Operations and Supply Chain Management”. Studentene skal registrere prosjekt første gang 2. mai 2015, og har leveringsfrist 1. september 2016. Masterstudiet er et to-årig program, og studentene gjennomgår et krevende studieopplegg med både analytiske, metodiske og matematiske fag. I tillegg jobber de med ulike evalueringsformer som

Kundene tar makten i forsyningskjeden

Forsyningskjeder blir snudd på hodet.  Differensierte og fleksible forsyningskjeder som er styrt av kundekrav, blir en av hovedingrediensene i fremtidens forsyningskjeder.  «One size does notfit all».  Det er en av hovedkonklusjonene i PwCs undersøkelse «Global Supply Chain Survey 2013», skriver det danske magasinet scm.dk.  Undersøkelsen omfatter mer enn 500 SCM-ledere fra hele verden.  Den tid er forbi da bedriftene kunne regne med høy lojalitet og forutsigbare ordrer fra sine kunder og forretningspartnere.  Kundene setter stadig strengere krav til hurtige og presise leveringer samtidig med lavere priser. PwCs undersøkelse konkluderer med

LOGMA-arrangement