Dato:
Sted: Hannover

Neste CeMAT – verdens ledende utstilling for intralogistikk – holdes 19. til 23. mai 2014 i Hannover. Messens slogan er Smart – Integrated – Efficient.  Utstillerne på CeMAT 2014 vil fylle ca. 160.000 kvm utstillingsareal og vil bli delt i fem hovedkategorier; «Move & Lift», «Store & Load», «Pick & Pack», «Logistics IT» og «Manage & Service».

Messen blir stadig mer internasjonal og til neste år vil den omfatte nasjonale grupper fra Italia, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Spania. CeMAT får også stadig mer oppmerksomhet fra BRIC-landene (Brasil, Russland, India og Kina) og USA.  – Vår internasjonale strategi har vist seg å være vellykket, og våre CEMAT-arrangementer utenfor Tyskland styrker CeMAT i Hannover, fremholder Andreas Gruchow, styremedlem i Deutsche Messe.    Etter en vellykket start på samarbeidet mellom CeMAT og transport logistics i München, vil partnerskapet fortsette i Hannover neste år. Arrangøren melder også at fokuset på havnelogistikk vil bli ytterligere styrket på CeMAT 2014.

Et nytt innslag vil være «Innovative Logistics Solutions» som gjennom demonstrasjoner setter fokus på kompliserte logistikkprosesser. Logistikkjeden vil bli brutt ned i fem områder og skildre den komplette material- og informasjonsflyten.  (Kilde:  Logistikk & Ledelse).

For mer informasjon, se www.cemat.de