Dato:
Sted: Rica Hotell, Hamar

Norsk Militært Logistikkforum  er på vegne av Sjef FLO teknisk arrangør av Forsvarets logistikkonferanse – LOGMAKT.   Konferansen gjennomføres 7 og 8 mai på Rica Hotell, Hamar. LOGMAKT skal i år gjennomføres for 6 gang.

Tema for årets konferanse er Logistikkens betydning for Innsatsforsvaret.

Følgende målformuleringer er satt for konferansen:

  •  Øke kunnskapen om moderniseringen av logistikkvirksomheten i Forsvaret
  • Gi forståelse av hvilke muligheter et økt samarbeid med sivile aktører gir Forsvaret
  • Legge grunnlag for en mer effektiv utnyttelse av logistikkressursene

Påmeldingsfristen vil være 4 april pga kontrakten med hotellet.

Deltakelsen vil i prinsippet være som ved tidligere LOGMAKT-konferanser mht militær og sivil deltakelse, men det vil i år være plass til flere deltakere enn ved tidligere konferanser, hvilket også vil gi muligheter for flere sivile plasser.

Innbydelse, tentativt program og administrative bestemmelser kan lastes ned ved å følge linkene.