Dato:

Logistikk i et verdikjedeperspektiv er å se helheten i flyten av varer og informasjon fra råvarekilde til forbruk. Utfordringen er å utvikle konkurransedyktige og effektive systemer som er tilpasset markedets behov. Målet er å styre flyten av varer og informasjon på en rasjonell måte og komme frem til effektive samarbeidsmodeller mellom bedriftene i verdikjeden. Dette berører temaer på operativt, taktisk og strategisk plan i og mellom bedrifter.

Kurset gjennomføres med to samlinger i Trondheim 17.-19.4 og 23.-24.5.  Mellom samlingene utføres det en obligatorisk skriftlig oppgave. Kurset avsluttes med skriftlig hjemmeeksamen. 

Mer informasjon og påmelding