Dato:
Tidspunkt: kl 17:00
Sted: Tekna - Dronning Mauds gate 15

Logma inviterer til Generalforsamling!

23. mai er det klart for Logmas 41. ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen finner sted i Tekna sine lokaler.

Velkommen!

logma

 

Dagsorden

 1. Møteledelse
  1. Valg av dirigent
  2. Valg av referent
  3. Registrering av antall representanter og fullmakter
 2. Årsberetning 2016
 3. Økonomi
  1.  Regnskap 2016
  2. Årlig medlemsavgift med tilhørende endringer av vedtektene
  3. Budsjett 2017
 4. Spesielle saker
  1. Fra Styret
  2. Fra medlemmene
 5. Valg
  1. Styreleder og nestleder: Kai Schjøll Styreleder (gjenvalg), Sverre Rosmo Nestleder (gjenvalg)
  2. Styremedlemmer: Samtlige styremedlemmer, som er på valg foreslås gjenvalgt
  3. Revisor: Foreningen benytter Teknas Revisor
  4. Valgkomite: Det sittende Styre fungerer som valgkomité

 

Se under for vedlegg som skal behandles på generalforsamlingen:

Uavhengig revisor beretning BDO

Årsberetning 2016

Årsregnskap 2016

Budsjett 2017