Dato:
Tidspunkt: 1600 -1800
Sted: Bonntjennsvegen 14, 2055 Nordkisa

 

Ahlsell driver grossistvirksomhet innenfor VVS, VA, EL, Industri samt Verktøy og arbeidstøy. Etter en sammenslåing av flere selskaper, har Ahlsell i løpet av de to siste årene omstrukturert sin logistikkmodell fra en desentral til en sentralisert struktur.Ahlsell har bygget et nytt moderne logistikkanlegg i nærheten av Gardermoen, som betjener kunder fra Lindesnes til Nord Trøndelag over natt.

Produksjon etter ny logistikkmodell gir betydelig økt tilgjengelighet både i sortimentsbredde og dybde, høy leveringsevne, redusert kapitalbinding, produksjonseffektivitet og samling av kompetanse. 

Logistikkdirektør Odd Hannestad, Driftssjef Hans Sandum og Transportsjef Trond Høyer tar imot oss og forteller om omstruktureringen av logistikk samt visning av produksjonen.

 Pris: Gratis.

 NB!  Begrenset til 20 deltakere.  Påmelding nødvendig.  Først til mølla…

 Vennlig hilsen styret i LOGMA

Adresse: Ahlsell Logistikk Center ligger i Bonntjennsvegen 14, 2055 Nordkisa. Ta av i avkjøring nr. 52 E6 nordgående (Nordkisa), ta til høyre i rundkjøringen, deretter første vei til høyre nedover Bonntjennsvegen. Ahlsell ligger rett bak bygningen til XXL. (OBS! det er kun 400m i luftlinje fra E6 bort til Ahlsell)

Påmelding senest fredag 23. november.  Bruk registrering@tekna.no , eller tlf. 22 94 75 60

 Påmeldingen må merkes med LOGMA medlemsmøte 27. november 2012. Følgende opplysninger må oppgis ved registrering: fornavn, etternavn, firma, postadr, e-post og telefonnr.