Dato:
Tidspunkt: 1500 - 1700
Sted: Grenseveien 10, 1406 Ski

 

Berggård Amundsen (BA) startet opp sin virksomhet i 1946. Fra å være en enkel grossist med to avdelinger på 1990-tallet har firmaet hatt en betydelig vekst de siste 12 år. I dag er det ca 170 medarbeidere fordelt på 24 avdelinger og et sentrallager, og omsetningen runder en milliard.

BA er totalleverandør til elektrobransjen av materiale som sammen med fagspesialister innen Installasjonsmateriell, Energi og E-verk, Svakstrøm og Industri gir de beste løsninger til installatører, energiverk og industrikonsern.

Berggård Amundsen er en helnorsk elgrossist som med stabil kundeservice og lokal kompetanse tilstreber høy konkurransekraft i nærmiljøene.

Sentrallageret på Ski er BAs kraftige nav i logistikkhjulet. Sentrallageret har to forsyningskanaler. Det ene er å etterfylle sortimentet ved de 24 avdelingene, fra Larvik i sør til Tromsø i nord, slik at produktene ligger nærmest kundenes behov. Det andre er å levere produkter direkte til kunder der de enn måtte befinne seg. To kanaler som setter ulike krav til effektiv lagerdrift.

BA er nå inne i en periode hvor lageret oppgraderes med ny teknologi og derigjennom kunne introdusere nye løsninger. Dette gjøres for å underbygge kraftig vekst i et krevende marked med enda kortere leveringstid, sikrere leveringer og reduserte logistikkostnader, både internt og eksternt.  

Agenda: ” Effektivt lager i effektiv forsyningskjede” 

  • Kort introduksjon av BA
  • Dagens drift av sentrallagret
  • Styring av beholdninger og kundeservice
  • Veien videre med nye løsninger for lagring, plukking og sammenstilling
  • Effektive fraktløsninger hvor enkle grep har gitt stor effekt
  • Omvisning og demonstrasjon ved lageret
  • Enkel bevertning før/under/etter møtet

Fra BA møter dere logistikkdirektør Terje Østrem Karlsen, logistikk-konsulent Rolf Inge Danielsen, logistikk-konsulent Fredrik Kjæreng og lagersjef Jan Egil Bogwald.

Vi ønsker alle LOGMA-medlemmer velkommen, og ta gjerne med en gjest.

 Vennlig hilsen styret i LOGMA

 

Besøksadresse for BA: Grenseveien 10, 1406 Ski
Fra Oslo: Ta av E18 før Nordbergtunnelen. Ta vei 154 østover ved første rundkjøring. Ta Fv35 østover ved rundkjøring. Ta Grenseveien nordover. Kontakttelefon: + 47 909 32 207 (Terje Østrem Karlsen)

Påmeldingsfrist er 21. april 2012. Bruk registrering@tekna.no eller tlf. 22 94 75 60

Påmeldingen må merkes med LOGMA medlemsmøte 24. april 2012. Følgende opplysninger må oppgis ved registrering: fornavn, etternavn, firma, postadr, e-post og telefonnr.