Dato:
Tidspunkt: 15:00-17:00
Sted: Hvamsvingen 26, 2013 Skjetten - rett overfor Olavsgård hotell - klikk på bildet under for kart.

 

Bilglassgruppen

 

Bilglassruter til alle mulige biler, busser og lastebiler: Hvordan skape ekstrem tilgjengelighet i et knalltøft marked?

Når du får en steinsprut, er det avgjørende å få rask hjelp. Uansett og om du har en helt vanlig bilmodell eller en av de mer sjeldne. Du har rett og slett ikke tid til å vente. Og siden bilruter er standardvarer, kan du få ruten din fra mange leverandører. Dette gjør at du stiller store krav til tilgjengelighet.

Verdikjeden på bilruter er komplisert. Først og fremst er problemet at leverandørene er uforutsigbare. Og om ikke det var nok, har produktene ofte sterke sesongvariasjoner, store individuelle forskjeller – og ikke minst er en stor del av sortimentet er saktegående og veldig variabelt i etterspørselen. Og, fordi bilruten du får har høy margin, er det om å gjøre for Bilglassgruppen å minimere antall tomgangssituasjoner. For når de er tomme, må de skaffe det samme produktet til fullpris og med ekstra transportkostnader fra sine konkurrenter. Hvis vi nå topper dette med at logistikk i Bilglassgruppen planlegges og styres som en integrert forsyningskjede hvor sluttproduktet på tvers av 10.000 varelinjer skal være 99% servicegrad eller høyere forhele sortimentet, forstår vi at Bilglassgruppen har en formidabel oppgave å løse.

Bilglassgruppen2

Men de løser den! Bilglassgruppen har tatt et kvantesprang og gjennomført et prosjekt med Blue Ridge på MEIO – Multi Echelon Inventory Optimization – integrert optimering av innkjøp og vareforsyning i hele forsyningskjeden.

I møtet vil innkjøpssjef Arve Christian Holst gå inn på både løsning, kritiske elementer og ikke minst resultater. Han vil videre snakke om det kompetansemessige løftet innkjøpsteamet har fått. Logistikksjef Ken Andre Mikkelborg vil mot slutten presentere og vise noe av den spesielle lagerløsningen som må til for å håndtere 10.000 varianter av bilruter.

 

Påmelding (navn og bedrift) sendes senest fredag 25. september til kurs@tekna.no

Gratis deltakelse (ta gjerne med gjester)

Enkel bevertning