Dato:
Tidspunkt: 17:00
Sted: Brennaveien 10, 1481 Hagan
«Diplom Is optimaliserer forsyningskjeden sin»
Kaldt er det, men høyt automatisert sortering og pakking samt bruk av “pick by voice”
fungerer utmerket.
Diplom -Is er Norges absolutt største produsent av iskrem. For å sikre den posisjonen har bedriften
gjennomført et program for kostnadsreduksjon
med konkrete mål for forventet resultat. En vesentlig
del av programmet er effektivisering av forsyningskjeden. I den anledning inngikk Diplom-Is et
samarbeid med den danske logistikkrådgiver Langebæk Logistik for å komme frem til den mest
effektive forsyningskjede fra produksjon helt frem til forbruker. Det ble gjennomført vesentlige
endringer innen hele forsyningskjeden for å oppnå fleksibel kapasitet innen både produksjon og
lagring for å møte stor markedsusikkerhet og sesongsvingninger på en optimal måt
e. En rekke mindre depoter ble avløst av et større sentralt lager, samtidig som dette lageret ga mulighet for tilpassede og
robuste automatiserte løsninger for plukking og pakking. Prosjektet ved Diplom-Is er et interessant eksempel på hvordan optimalisere
 en forsyningskjede basert  på helhetlig analyse og planlegging og forankring i bedriften strategi. Det betyr å forbedre
servicegraden og samtidig redusere kostnadene.
Agenda:
  • Velkomst og kort om Diplom-Is v/Bård Scheft
  • Forsyningskjeden med de logistiske prosessene produksjon, lagring og distribusjon,v/Bård Schefte
  • Logistiske utfordringer og løsninger, herunder hvordan bedriften har kunnet møte stormarkedsusikkerhet og ekstreme sesongsvingninger på en effektiv måte, v/Bård Schefte
  • Samarbeidet mellom Diplom- Is og Langebæk vedrørende automatiserte løsninger ved det sentraliserte lageret og kvalitetssikring av de logistiske prosessene, v/Morten Kirch
  • Rundvisning produksjon og fryselager, v/Bård Schefte
  •  Diskusjon rundt utfordringene og løsningene

 

Påmelding:  (navn og bedrift) senest fredag 28. august. Bruk
kurs@tekna.no
Gratisdeltagelse (og ta gjerne med en gjest).
Enkel bevertning, kanskje også en is

diplom-is_logo1