LOGMAs generalforsamling fant sted i Ingeniørenes Hus i Oslo 15. mai i år. Nye medlemmer i styret er logistikksjef Marianne Mengkrogen, Sykehuspartner, logistikksjef Inger Lise Moene, Mantena AS, og masterstudent Nina J Høiland, Handelshøyskolen BI. Daglig leder Sverre Rosmo, Inventory Investment AS, er ny nestleder etter Oddvar Eikeri som gikk ut av styret. LOGMA takker ham for mange års innsats for foreningen. Protokoll fra generalforsamlingen vil bli tilgjengelig på forespørsel.