Dato:
Sted: Ahus

Visjon:

Sykehuspartner ble etablert i 2003 og er en egen enhet i Helse-sør Øst med felles tjenesteleveranse innen IKT, HR, brukerstøtte og Innkjøp og logistikk. Våre kunder er helseforetakene i Norges største helseregion, med over 69 000 ansatte. Sykehuspartner har i dag ca. 800 ansatte fordelt sentralt i Oslo-Drammensområdet.

Vår visjon er “en enklere hverdag”. For innkjøp og logistikkområdet skal Sykehuspartner bidra til“etablering av en samordnet og samhandlende bestillerorganisasjon for å frigjøre midler til pasientbehandling”.

Som et ledd i strategien til Helse Sør-Øst RHF ble det i 2006 en sentral forsyningsløsning kalt “Helse Sør-Øst Forsyningssenter” (HSØ-FS) for optimalisering av innkjøp og forsyning av varer til sykehusene og etablering av sykehus som A-hus uten lager med moderne AGV-systemer. Løsningen er per i dag kontraktert ut logistikkoperatøren Posten Norge AS v/Bring. Sykehuspartner har i dag ansvaret for kontrakt og oppfølging og videreutviklingen av konseptet.

Løsningen er langt på vei blitt en etablert og god løsning for sykehusene, men det er mange utfordringer knyttet til å opprettholde og videreutvikle en sikker og krevende leveranse for fremtiden. Videreutvikling av riktig sortiment og effektiv drift av leveranser rett ut på avdelingene med bruk av aktiv forsyning på sykehusene, stiller helt nye krav til Sykehuspartner som logistikkoperatør.

Vi vil presentere hvor langt vi er kommet og hvilke tanker vi gjør for oss for en bedre styring av hele verdikjeden fra leverandørene ut til kundene (pasientene).

Agenda:

”Utfordrende og krevende Sykehuslogistikk for fremtiden”

• Kort introduksjon om Helse-Sør-Øst og Sykehuspartner, eiere, produkt og marked

• Forsyningskjeden for Helse-Sør-Øst forsyningssenter

1. Kjeden fra leverandør, forsyningssenter og ut til helseforetakene/kundene (avdelinger og pasienter). Eksempler på ulike forsyningsmodeller i kjeden

2. Kritikalitet, beredskap og risiko i kjeden for sykehusleveranser

3. Spesielle krav i leveranse av produkter, offentlige anskaffelser

4. Styringsprinsipper, konsept og KPI-er målt mot leverandører og kunder

5. Pågående igangsatte forbedringsprosjekter

6. Ambisjoner for forsyningsløsninger for fremtiden

7. Oppsummering og Spørsmål

• Forsyning til A-hus med omvisning av AGV-løsning fra “varemottak til post”

Fra Sykehuspartner møter dere Marianne Mengkrogen, logistikksjef og Espen Eilertsen, direktør for innkjøp og logistikk. Fra A-hus vil Marie Sleveland foreta omvisning.

Pris: Gratis (- og ta gjerne med deg en gjest).

Vennlig hilsen styret i LOGMA

 

Adresse: Akershus Universitetssykehus, A-hus Nye Nord, Sykehusveien 25 Strømmen. Auditorium NN05. Følg skilter mot sykehuset fra E6 mot Lillestrøm. Det er gode parkeringsmuligheter utenfor sykehuset og i parkeringshus. Telefon Marianne Mengkrogen 92256818 for evt. veibeskrivelse

Påmelding senest fredag 4. mai 2012. Bruk registrering@tekna.no , eller tlf. 22 94 75 60

Påmeldingen må merkes med LOGMA medlemsmøte 8. mai 2012. Følgende opplysninger må oppgis ved registrering: fornavn, etternavn, firma, postadr, e-post og telefonnr.