Dato:
Sted: Sarpsborg

nmlf-logo Norsk Militært Logistikkforum (NMLF) følger opp tidligere suksess og arrangerer  Logistikkonferanse 6. og 7. november i Sarpsborg .

Konferansens tema er «Samarbeid mellom Forsvaret og sivilt næringsliv»

Forsvaret anskaffer varer og tjenester til drift for ca 8 mrd kr årlig. Har du og din bedrift gode løsninger som Forsvaret vil være tjent med, og har dere interesse og ambisjoner om å få en del av denne kaka?

Da bør du melde deg på og sette av tid i kalenderen til logistikkonferansen i regi av Norsk Militært Logistikkforum 6. og 7. november i Sarpsborg.

Årets hovedmålsetting er å fokusere på utfordringer i samspillet mellom Forsvaret og potensielle leverandører/tjenesteytere.

Konferansen vil også i år tilby orienteringer og påfølgende diskusjoner om Forsvarets gjeldende regelverk, rutiner og innkjøpsorganisasjon. Representanter fra sivilt næringsliv vil bidra med sine erfaringer i forhold til Forsvaret som kunde.

Forsvaret søker å legge til rette for at flere bedrifter skal komme i posisjon til å bli leverandører eller underleverandører til Forsvaret. NMLF ønsker å bidra til slik tilrettelegging til fordel for både Forsvaret og for større så vel som mindre bedrifter.

Konferansen er vel etablert som arena for dialog mellom Forsvaret og potensielle leverandører, samt informasjonsutveksling mellom leverandører og Forsvarets innkjøpsorganisasjon.

Representanter fra innkjøpsorganisasjonene til Forsvarets logistikk-organisasjon, Forsvarsbygg og Cyberforsvaret vil være godt representert.

Tentativt program og påmeldingsprosedyre er lagt ut  på www.nmlf.no .

Spørsmål kan rettes til post@nmlf.no og/el tlf 9703 4230 (Tor Aandalen)