Fokus på å redusere gjennomløpstidene kan gi betydelige kostnadsreduksjoner som ofte kan mer enn oppveie ulempene med høye lønnskostnader. Qiuck Response Manufacturing er en metode som har vist seg velegnet for ordreproduksjon hvor en har små volumer og ofte kundetilpassede produkter. Danske Produktion360 har publisert flere artikler som beskriver metoden og resultater som er oppnådd. (02.06.12)

Les mer