Persson seminaret 1. mars kl. 12.00 – påmelding og program

Årets Persson seminar i samarbeid med Handelshøyskolen BI er viet temaet Global Supply Chain management! Hvordan har næringslivets forsyningskjeder endret seg, og hvordan blir utviklingen i årene som kommer?  Det er seks meget kompetente foredragsholdere som presenterer sine synspunkter. I tillegg til ledere i NHO, Avinor, Swix, Felleskjøpet og Samskip kommer Lasse Jonasson fra Instituttet fra Fremtidsforskning i København som forsker på fremtidens forsyningskjeder.  Programmet finner du her:  Persson Seminar 1 mars 2018- Global Supply Chain Management. Arrangementet er gratis og det serveres en matbit før programmet begynner. For påmelding,

Les mer ›

Persson seminaret 1. mars om Global supply chain management

Først takk til Ferskvarehuset og APX Systems for et meget interessant frokostmøte 6. februar på Gardermoen! Anlegget er det mest moderne i sitt slag i Europa. Det kommer en fyldig artikkel om Ferskvarehuset i mars-utgaven av Logistikk & Ledelse. Vi minner om vårt årlige fagseminar 1. mars kl. 12-16 i samarbeid med Handelshøyskolen BI. Årets tema er Global Supply Chain management. Det dreier seg om hvordan næringslivet utvikler sine forsyningskjeder i et internasjonalt konkurransemarked. Arrangementer i regi av LOGMA krever medlemskap i foreningen. Kontingenten for bedriftsmedlemmer er kun kr. 2.500

Les mer ›

Invitasjon til medlemsmøte tirsdag 6. februar kl. 09-11 hos Ferskvarehuset

På dette medlemsmøtet viser APX Systems i samarbeid med Ferskvarehuset en prosess der roboter gjør alle aktiviteter i en forsyningskjede – varemottak, veiing, merking, vasking, produksjon, pakking og stabling av ferdige produkter. Mennesker instruerer robotene og alle enheter «snakker» sammen. Industri 5.0 er her i dag! Møtet passer for medlemsbedrifter som ser muligheter rundt datafangst og automatisering av logistikkprosesser. Ferskvarehuset er lokalisert bak Coops sentrallager på Gardermoen, i helt nye lokaler. Daglig leder Terje Viken i Ferskvarehuset presenterer bedriften og vareflyten i produksjonen. Daglig leder Jan Erik Evanger i APX

Les mer ›

Intervju med Lean «nerd» Robert Kusén om ledelse

I denne artikkelen påpekes det at forandring må komme ovenfra i organisasjonen. Prinsipper for ledelse gjennomgås. Artikkelen finner du her:  http://www.tungt.no/logistikk/mote-med-robert-kusn-og-hans-betraktninger-om-lederrollen-3731176

Fallgruver ved bruk av prognosemodeller

I november utgaven av Logistikk & Ledelse redegjør Sverre Rosmo i Inventory Investment for fallgruver ved bruk av prognosemodeller i innkjøpet. Det er ikke små penger vi snakker om. Forsknings- og rådgivningselskapet IHL Group i USA har beregnet at detaljhandelen i USA i 2015 tapte 7,5 % i omsetning som følge av at varebeholdningene ikke var i samsvar med etterspørselen. Det inkluderte beholdninger som måtte dumpes til lave priser for å gi plass nye varer. Artikkelen til Sverre finner du her: http://www.tungt.no/logistikk/skal-jeg-bestille-na-og-i-sa-fall–hvor-mye-del-2-3722372

Tid for supply chain redesign i Osloregionen

Blir køene verre før det blir bedre? Vil høye bomavgifter virke etter hensikten? I oktober utgaven av Logistikk & Ledelse redegjør Geir Berg for viktige årsaker til at køene er lange. Utfordringene vil fortsette for varetransportene i årevis framover. Nye distribusjonsmønstre vil oppstå, som omlastingssentra ruting av mer gods utenom Oslo. Artikkelen finner her: Tid for supply chain redesign i Osloregionen

LEAN inspirasjon tilbys fredag 13. oktober!

Lyst til å høre mer om LEAN fra LEAN entusiaster med bred kompetanse og operasjonell ledererfaring? Medlemsmøte fra kl. 09.00 til kl. 11.30 i Ingeniørenes Hus med fokus på hvordan man lykkes med LEAN som filosofi og som metode for virksomhetsforbedring. Marny Østreng Unnli fra Madisa Consulting AS guider oss gjennom et spennende program og det gøyale flyspillet som også trigger konkurranseinstinktet. Olivier Mueller fra Lantmännen Unibake forteller om erfaringene i egen bedrift. Medlemsmøtet er gratis. Programmet passer for alle! Begrenset antall plasser. Påmelding senest 10. oktober. Trykk på overskriften

Les mer ›

Reservedelslogistikk i bilbransjen

Interessert i bilbransjen og reservedelslogistikk? Da er frokostseminaret 12. oktober kl. 08.30-12.00 en fin anledning til å høre om andre bedrifters utvikling og erfaringer. Tre systemleverandører og to spennende bransjebedrifter forteller hvordan logistikken gradvis har blitt et konkurransefortrinn. Sted: Quality hotell 33, Østre Aker vei 33, Oslo. Det avsluttes med et besøk hos Bilia personbil.  Deltakelse er gratis. Påmelding innen 5. oktober. For nærmere informasjon trykk på headingen og følg linken: http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=19657468&uid=573661198&&&https%3A%2F%2Fwww.consafelogistics.com%2Fbreakfast-seminar-norway%2F%3Fpe_data%3DD41475A417943405C447542475D4571%7C19657468%26pe_data%3DD41475A417943405C447542475D4571%7C19657468

Digital samhandling og utslippsfrie byggeplasser

I denne artikkelen gir Gjermund Lien i Lean Communication as en oversikt over sentrale aktører, modeller, standarder og databaser for utveksling av digital informasjon i bygg- og entreprenørbransjen. Konklusjonen er at god planlegging av byggeprosessen sammen med effektiv digital samhandling mellom entreprenører og vareleverandører vil redusere byggetid, materialforbruk og byggekostnader vesentlig. Flere seminarer under Bygg Reis Deg messen på Lillestrøm 18-20. oktober drøfter samme tema. Klikk på overskriften for å lese artikkelen: http://www.tungt.no/logistikk/digital-samhandling-og-utslippsfrie-byggeplasser—et-felles-mal-3710777

Tverrfaglige team og systemstøtte innen innkjøp

I august utgaven av Logistikk & Ledelse skrev Sverre Rosmo en artikkel om at innkjøp må få større oppmerksomhet med hensyn til anvendelse av «intelligent» systemstøtte, profesjonalisering og arbeid i tverrfaglige team. Gevinstene ved bedre innkjøp og lagerstyring er vel dokumentert i internasjonale undersøkelser. Klikk på overskriften for å lese artikkelen: http://www.tungt.no/logistikk/logma-skal-jeg-bestille-na-og-i-sa-fall–hvor-mye-3705691