Fallgruver ved bruk av prognosemodeller

I november utgaven av Logistikk & Ledelse redegjør Sverre Rosmo i Inventory Investment for fallgruver ved bruk av prognosemodeller i innkjøpet. Det er ikke små penger vi snakker om. Forsknings- og rådgivningselskapet IHL Group i USA har beregnet at detaljhandelen i USA i 2015 tapte 7,5 % i omsetning som følge av at varebeholdningene ikke var i samsvar med etterspørselen. Det inkluderte beholdninger som måtte dumpes til lave priser for å gi plass nye varer. Artikkelen til Sverre finner du her: http://www.tungt.no/logistikk/skal-jeg-bestille-na-og-i-sa-fall–hvor-mye-del-2-3722372

Tid for supply chain redesign i Osloregionen

Blir køene verre før det blir bedre? Vil høye bomavgifter virke etter hensikten? I oktober utgaven av Logistikk & Ledelse redegjør Geir Berg for viktige årsaker til at køene er lange. Utfordringene vil fortsette for varetransportene i årevis framover. Nye distribusjonsmønstre vil oppstå, som omlastingssentra ruting av mer gods utenom Oslo. Artikkelen finner her: Tid for supply chain redesign i Osloregionen

LEAN inspirasjon tilbys fredag 13. oktober!

Lyst til å høre mer om LEAN fra LEAN entusiaster med bred kompetanse og operasjonell ledererfaring? Medlemsmøte fra kl. 09.00 til kl. 11.30 i Ingeniørenes Hus med fokus på hvordan man lykkes med LEAN som filosofi og som metode for virksomhetsforbedring. Marny Østreng Unnli fra Madisa Consulting AS guider oss gjennom et spennende program og det gøyale flyspillet som også trigger konkurranseinstinktet. Olivier Mueller fra Lantmännen Unibake forteller om erfaringene i egen bedrift. Medlemsmøtet er gratis. Programmet passer for alle! Begrenset antall plasser. Påmelding senest 10. oktober. Trykk på overskriften

Les mer ›

Reservedelslogistikk i bilbransjen

Interessert i bilbransjen og reservedelslogistikk? Da er frokostseminaret 12. oktober kl. 08.30-12.00 en fin anledning til å høre om andre bedrifters utvikling og erfaringer. Tre systemleverandører og to spennende bransjebedrifter forteller hvordan logistikken gradvis har blitt et konkurransefortrinn. Sted: Quality hotell 33, Østre Aker vei 33, Oslo. Det avsluttes med et besøk hos Bilia personbil.  Deltakelse er gratis. Påmelding innen 5. oktober. For nærmere informasjon trykk på headingen og følg linken: http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=19657468&uid=573661198&&&https%3A%2F%2Fwww.consafelogistics.com%2Fbreakfast-seminar-norway%2F%3Fpe_data%3DD41475A417943405C447542475D4571%7C19657468%26pe_data%3DD41475A417943405C447542475D4571%7C19657468

Digital samhandling og utslippsfrie byggeplasser

I denne artikkelen gir Gjermund Lien i Lean Communication as en oversikt over sentrale aktører, modeller, standarder og databaser for utveksling av digital informasjon i bygg- og entreprenørbransjen. Konklusjonen er at god planlegging av byggeprosessen sammen med effektiv digital samhandling mellom entreprenører og vareleverandører vil redusere byggetid, materialforbruk og byggekostnader vesentlig. Flere seminarer under Bygg Reis Deg messen på Lillestrøm 18-20. oktober drøfter samme tema. Klikk på overskriften for å lese artikkelen: http://www.tungt.no/logistikk/digital-samhandling-og-utslippsfrie-byggeplasser—et-felles-mal-3710777

Tverrfaglige team og systemstøtte innen innkjøp

I august utgaven av Logistikk & Ledelse skrev Sverre Rosmo en artikkel om at innkjøp må få større oppmerksomhet med hensyn til anvendelse av «intelligent» systemstøtte, profesjonalisering og arbeid i tverrfaglige team. Gevinstene ved bedre innkjøp og lagerstyring er vel dokumentert i internasjonale undersøkelser. Klikk på overskriften for å lese artikkelen: http://www.tungt.no/logistikk/logma-skal-jeg-bestille-na-og-i-sa-fall–hvor-mye-3705691