• Logistikk ledelse BLOGGEN
  • Logistikk ledelse BLOGGEN

  • Home
  • Blogg
  • Fri frakt og fri retur ønskes i netthandelen

Fri frakt og fri retur ønskes i netthandelen

Veksten i netthandelen øker logistikkens betydning som konkurransefaktor i detaljvarehandelen.

Fri frakt og fri retur ønskes i netthandelen

Geir Berg, Logma

To tredjedeler av forbrukerne mener at fri retur, rask levering (1-2 dager) og fri frakt er svært viktig eller ganske viktig. 

Den årlige netthandelsrapporten til PostNord forteller at nordmenn netthandlet varer for 50 mrd. kroner i 2017. De mest populære varegruppene er klær/sko, medieprodukter, hjemmeelektronikk, skjønnhet/helse og sport/fritid. Disse gruppene står for 82 % av netthandelen. Størst relativ vekst i siste halvdel av 2017 hadde dagligvaresegmentet. Det utgjør 5 % av netthandelen. Netthandelen fra utlandet utgjorde 26 %. Mest populært er det å handle varer fra Kina, Storbritannia og USA.


Rapporten til PostNord viser at vi er ganske like vår skandinaviske naboer når det gjelder handlevaner på nettet. Kun 22 % begrunner netthandelen med lavere pris. 20 % oppgir et større og bredere tilbud som begrunnelse. Hele 58 % legger mest vekt på bekvemmelighet og tidsbesparelse ved å handle på nett. 33 % oppgir at de har sjekket en vare på mobilen mens de oppholder seg i butikken eller i kjøpesenteret.


Endrede handelsmønstre fører også til endringer i leveranseprosessen. Fortsatt er det slik at vi ønsker å hente varen eller få den levert når det passer oss. 38 % ønsker å få varen levert i en postkasse eller postboks. 28 % vil hente varen selv ved et utleveringssted (som kan være butikk) eller et i en døgnåpen pakkeboks. Én av fem kunder ønsker levering hjem eller til arbeidsplassen. Her er det forskjeller mellom danskene og de øvrige landene. Nær to av fem kunder ønsker hjemlevering i Danmark.
«Forbrukerne forventer å få varene raskere levert,» sier kommunikasjonssjef Bjørn Thorvaldsen i PostNord Norge. Smertegrensen for å vente på en vare er 4,2 dager i Norge. Denne grensen forventes å krype nedover. Forbrukerne angir at betydningen av leveringstiden er høyere enn hva de aksepterer i dag av faktisk leveringstid. Forventningene varierer med hvilke varer som anskaffes og avstanden til leverandøren.


Mulighetene for enkel og kostnadsfri retur er viktig for kundene. Ifølge Thorvaldsen returnerte 100 norske nettkunder i gjennomsnitt 24 forsendelser hver måned i 2017. Hver tiende nordiske nettkunde returnerer minst én vare per måned. De unge returnerer mest varer. Returandelen i Norge ligger litt under det nordiske gjennomsnittet.


Netthandelen endrer markedsplassen og dermed vareflyten, transportene av varer og lokaliseringen av distribusjonssentra. Det grønne skiftet blir viktigere for forbrukerne, også i vareleveransene. LOGMA vil sette «last mile logistics» på dagsordenen i sine medlemsmøter i tiden framover!

Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Tif. 67 52 60 10 E-post: post@logma.no
Sekretariat samt kurs og konferansearrangør: Quality Norway AS