LOGMA

c/o Tekna
Postboks 2312 Solli
0201 OSLO

Telefon: 22 94 75 53 / 932 59 553

 

E-post adresser:

Generell informasjon/sekretariat:             logma@tekna.no

Faglig informasjon:                                   info@logma.no

Internett:                                                   schoell@online.no

Logistikk & Ledelse (LOGMA-sidene):      oeyveng@online.no

Kai Schiøll (Leder):                                schoell@online.no

 

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding