Artikler fra Logistikk og Ledelse

Nr. 6 - 2019
Logistikk er et akademisk fag
Ved å delta på konferanser som NOFOMA, får man innsikt i den faglige forskningsfronten både på innhold og metode. Så også i år.
LES MER

 

Nr. 5 - 2019
Fly(t)effektivitet i logistikken
Tenker du på logistikk når du reiser fra eller til Oslo Lufthavn Gardermoen? Avinor tar passasjerlogistikken på største alvor. Det handler om effektiv flyt i alle ledd, fra du drar hjemmefra til du er ankommet destinasjonen.
LES MER

 

Nr. 4 - 2019
Lav kvinneandel i bransjen – skal vi gjøre noe?
Kan vi kreve flere kvinnelige toppledere når valget står mellom fem kvalifiserte menn og en kvalifisert kvinne?
LES MER

 

Nr. 1 - 2019
Tilbake til framtiden
«Møt logistikkens framtid ved å digitalisere hele forsyningskjeden». Det er et gjentagende budskap i dagens artikler, foredrag og seminarer. Men virkeligheten er komplisert, og det kan være flere forhold som driver både teoretisk og praktisk logistikk framover. Framtiden bygger på forståelse og respekt for fortiden kombinert med aksept for nåtiden.
LES MER

 

Nr. 9 - 2018
Logistikk er mer enn pris
Årets avgangsstudenter fra masterstudiet innen Logistikk, Operasjonsanalyse og Supply Chain Management på BI har nylig fullført sine masteroppgaver. I denne artikkelen får vi kjennskap til ett av prosjektene. Linn Bergström og Anna Julie Brattlien Hopfer har studert hvordan man kan evaluere logistikktjenester med andre kriterier enn pris.
LES MER

 

Nr. 8 - 2018:
Supply Chain Planning i en ny tid

Digitaliseringen bølger innover logistikklandskapet, omtrent like voldsomt som ekstremværet vi opplever. Der stormen kommer med ødeleggelser, forventer vi at digitaliseringen bidrar til enorme forbedringer, og fellesnevneren til uværet er at vi ikke kan forutse hvordan det vil treffe oss. Vi forbereder oss med kompetansebygging. LES MER

 

Nr. 7 - 2018:
Digitalisering av logistikken fordrer Best of Breed-systemer
5. og 6. november arrangerer LOGMA en egen konferanse om digitalisering og tilleggsystemer. LES MER

Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Tif. 67 52 60 10 E-post: post@logma.no
Sekretariat samt kurs og konferansearrangør: Quality Norway AS