Artikler fra Logma

Nr. 8 - 2018:
Supply Chain Planning i en ny tid

Digitaliseringen bølger innover logistikklandskapet, omtrent like voldsomt som ekstremværet vi opplever. Der stormen kommer med ødeleggelser, forventer vi at digitaliseringen bidrar til enorme forbedringer, og fellesnevneren til uværet er at vi ikke kan forutse hvordan det vil treffe oss. Vi forbereder oss med kompetansebygging. LES MER

 

Nr. 7 - 2018:
Digitalisering av logistikken fordrer Best of Breed-systemer
5. og 6. november arrangerer LOGMA en egen konferanse om digitalisering og tilleggsystemer. LES MER

Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Tif. 67 52 30 10 E-post: post@logma.no
Sekretariat samt kurs og konferansearrangør: Tekniske Foreningers Servicekontor AS