Medlemskap i Logma

LOGMA skal være et samlende organ for personer, bedrifter, institusjoner og organisasjoner som arbeider med oppgaver innenfor LOGMAs interesseområde.

Medlemmer i LOGMA kan være:

 • Foreninger med virksomhet innenfor LOGMAs interesseområde.
 • Bedrifter og organer innenfor næringsliv og offentlig forvaltning.
 • Institusjoner som driver forskning og/eller opplæring på områder innenfor LOGMAs interesseområde.
 • Personer som arbeider innenfor LOGMAs interesseområder.
 • Studenter ved institusjoner som driver opplæring innenfor fagområdet kan være studentmedlemmer.

Priser 2020:

 • Bedriftsmedlemskap kr 3600 pr år *)
 • Personlig medlemskap kr 1030,- pr år
 • Personlige medlemmer som har fylt 67 år kr 510,- pr år
 • Studentmedlemskap kr 0

Studentmedlemskap er gratis, forutsatt at all informasjon kan sendes på e-post. Dette inkluderer ikke abonnement på Logistikk & Ledelse.

 *) Medlemskapet er knyttet til virksomhetens organisasjonsnummer. En hovedkontaktperson er inkludert i bedriftens medlemskap. Ytterligere kontaktpersoner er gratis, forutsatt at all informasjon kan sendes på e-post. Et abonnement på fagbladet Logistikk & Ledelse er inkludert i medlemskapet. Tilleggsabonnement for andre kontaktpersoner koster kr 300 pr år pr abonnement.

Som medlem i LOGMA får du:

 • Abonnement på bladet Logistikk & Ledelse
 • Gratis adgang til medlemsmøter og temamøter
 • Rimelig adgang til erfaringsforum
 • Tilgang til et nettverk innen logistikk
 • Medlemspris på LOGMA-seminar og -konferanser
 • Medlemspris på samarbeidspartneres kurs, konferanser og seminar


Innmelding og endring:

 • Ønsker du/din bedrift å bli medlem av LOGMA, fyll ut skjemaet «Bedrift / organisasjon».
 • Er din bedrift allerede medlem men har fått ny hovedkontaktperson, fyll inn opplysningene under Bedrift, Hovedkontaktperson samt opplysningene om den nye kontaktpersonen
 • Ønsker din bedrift å registrere flere kontaktpersoner, fyll ut opplysningene under Bedrift, Hovedkontaktperson samt opplysningene om den/de nye kontaktpersonene

MELD DEG INN SOM PERSONLIG MEDLEM ELLER BEDRIFTSMEDLEM

Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Tif. 67 52 60 10 E-post: post@logma.no
Sekretariat samt kurs og konferansearrangør: Quality Norway AS