Nyheter

 

Etter avholdt generalforsamling 15. mai 2018 er følgende styre valgt:

Styreleder Sverre Rosmo, Inventory Investment AS, på valg i 2019
Nestleder Gjermund Lien, Lean Communications AS, på valg i 2019
Styremedlem Inger-Lise Moene, Norsk Wavin AS, på valg i 2020
Styremedlem Marianne Mengkrogen, Sykehuspartner AS, på valg i 2020
Styremedlem Monica Engen, EY, på valg i 2020
Styremedlem Knut Pettersson, OneMed Services AS, på valg i 20??
Styremedlem Bente Flygansvær, Handelshøyskolen BI på valg i 2020
Styremedlem Stian Pettersen, Hansdelshøyskolen B (student), på valg i 2019
Styremedlem Jan Elling Rindli, Devoteam Fornebu Consulting, på valg i 2020
Styremedlem Denne plassen holdes åpen på valg i 2019

Les mer om styremedlemmene her


Velkommen til nye nettsider!

LOGMA har som formål å arbeide for en generell heving av logistikkompetansen i næringslivet og i offentlig forvaltning. Det er en ambisiøs målsetting som krever at vi fornyer oss og utvikler faglige temaer som medlemmene og samfunnet er interesserte i.

NyeNettsider

Våre nye nettsider skal ikke bare ha et moderne design, men de skal også fylles med innhold slikt at de blir interessante for leserne. Nettsiden er derfor utvidet med en blogg og en fane som heter «nytt fra medlemmene». Vi ønsker at medlemmene skal anvende vår nettside til å kommunisere informasjon om hva som skjer hos dem. Det kan være informasjon om nye stillinger, organisasjonsendringer, flytting av virksomhet, ledig lagerkapasitet, IT investeringer eller skryt av egen bedrift dersom det er noe man er man er stolt av. Det er opp til dere som medlemmer å gjøre fanen interessant! Det aller første innslaget under «nytt fra medlemmene» kommer fra Møller Eiendom. De ønsker å formidle at et logistikksenter med 30 dekar areal ved Alnabru i Alfasetveien 11 er ledig for utleie (tidligere lokalene til Electroscania).

Bloggen skrives av medlemmer i LOGMAs styre eller av generalsekretæren for å sette fokus på aktuelle temaer innen vårt fagområde. De to første bloggene gjelder den årlige nordiske netthandelsundersøkelsen i regi av PostNord og jernbanens svake punktlighet i vinter. Formålet med bloggen er presentere og drøfte faglige temaer og temaer som er oppe i den alméne debatten. Kom gjerne med synspunkter slik at det blir et levende forum!


Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Tif. 67 52 30 10 E-post: post@logma.no
Sekretariat samt kurs og konferansearrangør: Tekniske Foreningers Servicekontor AS