Nyheter

Velkommen til nye nettsider!

LOGMA har som formål å arbeide for en generell heving av logistikkompetansen i næringslivet og ioffentlig forvaltning. Det er en ambisiøs målsetting som krever at vi fornyer oss og utvikler faglige temaer som medlemmene og samfunnet er interesserte i.

Våre nye nettsider skal ikke bare ha et moderne design, men de skal også fylles med innhold slikt at de blir interessante for leserne. Nettsiden er derfor utvidet med en blogg og en fane som heter «nytt fra medlemmene». Vi ønsker at medlemmene skal anvende vår nettside til å kommunisere informasjon om hva som skjer hos dem. Det kan være informasjon om nye stillinger, organisasjonsendringer, flytting av virksomhet, ledig lagerkapasitet, IT investeringer eller skryt av egen bedrift dersom det er noe man er man er stolt av. Det er opp til dere som medlemmer å gjøre fanen interessant! Det aller første innslaget under «nytt fra medlemmene» kommer fra Møller Eiendom. De ønsker å formidle at et logistikksenter med 30 dekar areal ved Alnabru i Alfasetveien 11 er ledig for utleie (tidligere lokalene til Electroscania).


Bloggen skrives av medlemmer i LOGMAs styre eller av generalsekretæren for å sette fokus på aktuelle temaer innen vårt fagområde. De to første bloggene gjelder den årlige nordiske netthandelsundersøkelsen i regi av PostNord og jernbanens svake punktlighet i vinter. Formålet med bloggen er presentere og drøfte faglige temaer og temaer som er oppe i den alméne debatten. Kom gjerne med synspunkter slik at det blir et levende forum!