I denne artikkelen gir Gjermund Lien i Lean Communication as en oversikt over sentrale aktører, modeller, standarder og databaser for utveksling av digital informasjon i bygg- og entreprenørbransjen. Konklusjonen er at god planlegging av byggeprosessen sammen med effektiv digital samhandling mellom entreprenører og vareleverandører vil redusere byggetid, materialforbruk og byggekostnader vesentlig. Flere seminarer under Bygg Reis Deg messen på Lillestrøm 18-20. oktober drøfter samme tema.

Klikk på overskriften for å lese artikkelen: http://www.tungt.no/logistikk/digital-samhandling-og-utslippsfrie-byggeplasser—et-felles-mal-3710777