Mange ledergrupper og øvrige ansatte har ikke nødvendig kunnskap om forsyningskjedene som de er en del av.

3313714

Foto: Colourbox

«Grunnlaget for vellykket SCM utvikling i årene framover er tettere samarbeid på tvers av bedrifter og avdelingsgrenser, økt fokus på innovasjon og fleksibilitet og utvikling av etterspørselsbaserte forsyningskjeder.»

Artikkel i Logistikk & ledelse, skrevet av Geir Berg

Klikk her for å lese artikkelen