Fremtidens forsyningskjeder vil være preget av lengre kjeder med flere aktører og mer komplekse samhandlingsmønstre. Det vil være vanskeligere å forutse markedskrav, og ERP-systemene vil ikke oppfylle alle behov for IT-støtte i forsyningskjedene, hevder professor Charles Møller ved Center for Industriell Produktion på Aalborg Universitet i en artikkel i SCM-magasinet. ERP-systemene vil alltid ligge på etterskudd i forhold til bedriftenes behov, men utviklingen av neste generasjons ERP, som skal støtte samarbeid mellom mennesker i stedet for automatisering, er allerede i full gang.

Les hele artikkelen