LOGMA og Handelshøyskolen BI har igjen avviklet Persson seminar. Årets utgave var det femte i rekken, og er blitt en populær møteplass for medlemmer fra både akademia og næringsliv. Tema i år var Digitalisering innen Supply Chain Management.

Førsteamanuensis ved BI, Bente Flygansvær, åpnet seminaret ved å presentere Stéphane Dauzère-Pérès, professor ved Ecole des Mines de Saint-Etienne og gjesteprofessor ved en rekke universitet. Som en av verdens ledende forskere innen modellering, integrering og optimalisering av forsyningskjeder, både på operativt- og strategisk beslutningsnivå, viste han digitaliseringens effekt på koordinering av beslutninger. Foto: Øyvind Engen
 Foto: Øyvind Engen
Tagged with: