Rammebetingelsene for produksjonssystem endrer seg stadig, og dette vil fortsette.  Noen utviklingstendenser kan vi beskrive med rimelig sikkerhet en tid fremover, men usikkerheten er stor. Fremtidige produksjonssystemer må derfor være enkle å tilpasse til stadig nye krav og forutsetninger.  Hva krever dette av systemene?

I det danske effektivitet.dk nr4/2011 har Peter Sylvest publisert en rekke momenter og noen tanker om det adaptive produksjonssystem. Selv om han fokuserer på produksjonssystem, kan mye av dette overføres til andre typer systemer.

 Les hele artikkelen.