LOGMA arbeider for å øke kompetansenivået innen logistikk. Det innebærer at LOGMA søker å gi medlemsbedriftene et forum der de kan utveksle kunnskap og få faglig påfyll. Medlemsmøtene har vært høyest prioritert, og LOGMA fortsetter med et høyt aktivitetsnivå også i 2012. Vi forsøker hele tiden å finne en balanse med best mulig tilbud uten at det skal føles som for mye. I tillegg til egne arrangement vil LOGMA samarbeide med andre om konferanser og lignende hvor LOGMAs medlemmer oftest får rabatt på deltakeravgiften.

LOGMA er et nettverk av og for logistikkinteresserte. Nytteverdien blir størst når medlemmene er aktive. Vi ønsker oss derfor innspill og tilbakemeldinger på hva LOGMA kan gjøre bedre, forslag til møter og andre aktiviteter, og ikke minst – personer som er villig til å gjøre en innsats for LOGMA. Hjelp oss i vårt ønske om å gå fra enveis kommunikasjon til dialog for å øke nytteverdien av nettverket. Vel møtt til et aktivt nytt logistikkår.