LOGMA arbeider for å øke kompetansenivået innen logistikk. Sammen med BI arrangerer vi 28. februar seminaret Business Logistics in Perspective med en rekke internasjonalt anerkjente foredragsholdere.  Seminaret blir eksklusivt for LOGMA-medlemmer, og det blir gratis. Program for seminaret kommer om kort tid, men sett av datoen om du ikke allerede har gjort det.

LOGMA arbeider for å gi medlemsbedriftene et forum der de kan utveksle kunnskap og få faglig påfyll.  Medlemsmøtene har vært høyest prioritert, og LOGMA fortsetter med et høyt aktivitetsnivå også i 2013.  Vi forsøker hele tiden å finne en balanse med best mulig tilbud uten at det skal føles som for mye.  I tillegg til egne arrangement vil LOGMA samarbeide med andre om konferanser og lignende hvor LOGMAs medlemmer oftest får rabatt på deltakeravgiften.

LOGMA er et nettverk av og for logistikkinteresserte.  Nytteverdien blir størst når medlemmene er aktive.  Vi ønsker oss derfor innspill og tilbakemeldinger på hva LOGMA kan gjøre bedre, forslag til møter og andre aktiviteter, og ikke minst – personer som er villig til å gjøre en innsats for LOGMA.  Hjelp oss i vårt ønske om bidra enda mer til økt kompetanse innen logistikk, og dermed bedre resultat for bedriftene.  Vel møtt til et aktivt nytt logistikkår.