Persson

LOGMA gratulerer professor Göran Person med Kongens Fortjenestemedalje.  Göran Persson var en av initiativtakerne bak LOGMA, og han var også den første som ble tildelt LOGMA Logistikkpris.  Da han sluttet ved BI tidligere i år, ble dette markert med et eget seminar, Business Logistics in Perspective.

BI har lagt ut følgende omtale av pristildelingen:
For 40 år siden startet Professor Gøran Persson sin yrkes karriere som logistiker ved Handelshøyskolen BI. Med dette regnes han som en av de viktigste bidragsyterne innen feltet, og ble torsdag 25. april hedret med Kongens Fortjenestemedalje for sitt faglige engasjement.

Selve markeringen og tildelingen fant sted på Handelshøyskolen BI, der rektor Tom Colbjørnsen ønsket velkommen og Oslo-ordfører Fabian Stang stod for overrekkelsen av medaljen.

-Det er en glede å se at en av våre faglige mottar en slik ærefull utmerkelse for sitt lange og fremragende arbeid innen logistikkfaget, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Persson får prisen for sitt faglige engasjement som har bidratt til at Norge ligger langt fremme innen fagområdet. Gjennom hele sin karriere har han vært med på å bygge opp logistikk som et fag ved Norske universiteter og andre utdannelsesinstitusjoner, og han har vært avgjørende for at logistikk har fått den utbredelsen det har i Norge og Norden.

Pionerinnsats
Persson, som nylig fylte 70 år, har jobbet hele sitt yrkesaktive liv innen fagfeltet logistikk. Han har vært tilsluttet Handelshøyskolen BI siden 1973, først som Assistant Professor i Production Management, og deretter som professor innen Business Logistics. I svært mange år var han den eneste på feltet.

– Professor Persson har gjennom hele sin karriere bidratt med avgjørende forskning og utvikling på høyt internasjonalt nivå. Han skal ha svært mye av æren for at faget logistikk og supply chain management har fått sitt fotfeste og blitt en av de mest populære studieområdene til BI. Uten han ville ikke faget hatt den utbredelsen og den betydningen i Norge som den har i dag, sier instituttleder ved Strategi og Logistikk, Randi Lunnan.  (Kilde:  BI)