Studentene på masterstudiet i logistikk/forsyningsledelse på BI skal nå igang med å velge oppgave for sin hovedoppgave/master thesis. Alle ønsker å gjøre en oppgave som er tett koblet til praksis og noe bedrifter/organisasjoner har bruk for. De skal levere inn en første skisse med ide til oppgave den 2.mai. Den 5.april skal vi presentere ideer til oppgaver for dem og i den forbindelse ønsker vi innspill fra dere mht. oppgaver dere kunne tenke dere å få utført av flinke og ivrige studenter. Studentene går sammen i grupper på 2 eller skriver alene og skal jobbe med oppgaven høsten 2013 og våren 2014. Innleveringsfristen er 1.september 2014. Det er ikke uvanlig å rekruttere studenter til oppgaver nå på våren slik at de kan jobbe med dette allerede nå til sommeren.  Vi ønsker innspill/ideer til oppgaver – helst per mail -innen 22.mars  – senest innen den 3.april og håper dere synes dette høres interessant. Om dere ønsker mer informasjon, ta kontakt med Marianne Jahre per e-mail: marianne.jahre@bi.no.