Forsyningskjedenes stabilitet er stadig mer truet av kriser og uforutsette hendelser. En rekke effektiviseringstiltak har redusert lagerbeholdninger og –kostnader, men har samtidig også fjernet tradisjonell beskyttelse mot risiko. Økt globalisering øker også kompleksiteten, avhengigheten av eksterne parter og antall kilder til risiko. Danske Supply Chain Management har beskrevet fem trinn for bedre styring av risiko i forsyningskjeden.

Les mer