Det globale marked betyr ikke bare nye muligheter, men også nye risikoer, og tradisjonell risikostyring blir ofte ikke tilstrekkelig.  Det blir dermed sentralt for bedriftene å kunne håndtere risiko både på det operasjonelle og det strategiske nivå, skriver effektivitet.dk i en artikkel om hvordan bedrifter kan komme i gang med strategisk risikostyring.  Forskningsresultater viser at bedre risikostyring også gir bedre lønnsomhet, men det forutsetter at risikostyring blir en integrert del overordnet strategi og generell forretningsutvikling.

Les hele artikkelen