Gartner har nylig publisert en «magisk kvadrant» for WMS, hvor de ulike systemene er rangert.  Selv om basis funksjonalitet synes lik for de fleste systemer, er det likevel vesentlige forskjeller hvis en ser nærmere på dybde og bredde i funksjonaliteten.  Mye av utviklingen i det siste har vært i bredden og integrering mot andre systemer.  SupplyChainDigest har publisert en omtale med generelle kommentarer og på hvilke områder en finner størst forskjeller mellom leverandørene.

Les hele artikkelen