Om Logma

LOGMA – Nettverk for logistikkledelse

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk industri og offentlig forvaltning. 

LOGMA 

 • er et nettverk av og for medlemmene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.
 • initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.
 • er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon.

 

Aktiviteter:

MEDLEMSMØTER
LOGMA arrangerer medlemsmøter i form av enkeltbesøk hos bedrifter for å se praktiske erfaringer, høre om nye løsninger, lære av andre, diskutere konkrete problemstillinger, få nye ideer etc.

Møtene er åpne og gratis for alle medlemmer LOGMA gjennomfører medlemsmøter innenfor fagområdene

 • Innkjøp
 • Lager
 • Kvalitet
 • IT/ERP-systemer
 • Produksjon
 • Transport og distribusjon
 • Strategi og ledelse
 • Just-in-time

TEMAMØTER
Temamøter er møter hvor et spesifikt tema blir presentert og diskutert. Møtene er åpne for alle medlemmer. Et temamøte kan være starten på et erfaringsforum.

ERFARINGSFORUM
Erfaringsforum er i form av en gruppe medlemmer som gjennomfører en serie møter for å behandle et spesifikt faglig tema eller en konkret utfordring eller problemstilling og utveksle erfaringer om dette. Gruppen møtes fortrinnsvis hos en eller flere av de bedriftene som deltar.

For at et erfaringsforum skal fungere godt, må det i stor grad være de samme medlemsbedriftene/personene som deltar på hele møteserien.

KONFERANSER OG SEMINAR
LOGMA samarbeider med andre arrangører om aktuelle konferanser og seminar. Alle i medlemsbedriftene kan delta på disse med betydelig rabatt.

Kontakt oss

Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Tif. 67 52 60 10 E-post: post@logma.no
Sekretariat samt kurs og konferansearrangør: Quality Norway AS