Styret

STYRELEDER

SverreNY

Sverre Charles Rosmo
Inventory Investment AS

Mobil: +47 908 26 852
E-post: sverre.rosmo(a)inven.no

Sverre Rosmo er daglig leder i firmaet Inventory Investment AS, et selskap som arbeider aktivt med handels- og produksjonsselskaper innenfor feltet Supply Chain Planning i Norden, men også på europeisk plan. Sverres erfaring innen feltet strekker seg tilbake til midten av -90-tallet og Sverre har i disse årene designet, implementert og markedsført verdensledende planleggingsløsninger til selskaper helt opp til 100 milliarder i omsetning. Med et glimt i øyet sier Sverre at «innkjøp er ingen kunst, det er en helt vitenskap!» - et bilde på at innkjøps- og vareforsyningsområdet – eller Supply Chain Planning, er inne i en rivende utvikling. Både fagfeltet og posisjonen får stadig viktigere betydning og er i mange tilfeller selve drivkraften bak konkurransestrategien – se bare på Amazon. Gjennom å jobbe i Logma vil Sverre gjerne bidra til at så mange som mulig får nye impulser og idéer og ikke minst utvikler nettverket sitt til beste for egen yrkesmessig og personlig utvikling. På valg i 2019.

 

NESTLEDER

Gjermund

Gjermund Lien
Lean Communication AS

Mobil: +47 926 33 504
E-post: gjermundl(a)leancommunications.no

Gjermund Lien er utdannet diplomøkonom fra BI med logistikk som spesialisering. Har lang ledererfaring innen innkjøp og logistikk fra en rekke ulike bransjer som dagligvare, varehandel og byggevarer, både i Norge og Skandinavia. Jobber nå som konsulent hos Lean Communications AS. På valg i 2019.

 

STYREMEDLEMMER

 StianPettersenSH

Stian Pettersen
Student, Handelshøyskolen BI

Mobil: + 47 932 89 206
Epost: stiankulstad(a)gmail.com

På valg i 2019.

 

 

Bente

Bente Flygansvær
Handelshøyskolen BI

Mobil: +47 46 41 04 67
E-post: bente.flygansvaer(a)bi.no

Bente Flygansvær er førsteamanuensis i Logistikk og Supply Chain Management på Handelshøyskolen BI. Hun er utdannet dr.oecon fra NHH (2006), cand merc fra NHH (2001) og siviløkonom fra BI (1995). Bente underviser og forsker på ulike problemstillinger innen distribusjon og Supply Chain Management. Hennes spesialfelt er innsamlingssystemer for avfall og gjenvinning. Bente har erfaring fra privat og offentlig sektor, og har jobbet bl.a. i Oslo kommune Renovasjonsetaten, og i Harald A. Møller AS. På valg i 2020.

 

Jan Elling

Jan Elling Rindli
Devoteam Fornebu Consulting

Mobil: +47 915 86 269
E-post: jan.elling.rindli(a)devoteam.no

Jan Elling har lang erfaring som prosjektleder, bedriftsrådgiver og forretningsutvikler, med bred og dyp kunnskapsfront etter mange prosjekter innen Supply Chain Management/Logistikk, innkjøp, lager/terminaler, transport/distribusjon, e-handel, IT/ERP, CRM, BW. Han har også vært foreleser og forsker innen Supply Chain Management/Logistikk og e-handel. Jan Elling har erfaring som toppleder i varehandelen, med utvikling av organisasjon, salg marked og logistikk. Han har styreerfaring, og erfaring fra strategiutvikling av varehandel og HR. På valg i 2020.

 

Marianne

Marianne Mengkrogen
Sykehuspartner HF / Helse Sør-Øst

Mobil: +47 922 56 828
E-post: marmen(a)sykehuspartner.no

Marianne jobber til daglig med utviklingsprosjekter for Sykehuspartner/Helse Sør-Øst. Hun har lang erfaring fra ulike lederstillinger, vært prosjekteier/leder og bedriftsrådgiver i både offentlige og private virksomheter innen sykehus/bandasjist, transport og faghandel. Hun har lang erfaring gjennom mange år som kontraktsansvarlig av 4-PL kontrakter og leder av Helse Sør-Øst logistikk/forsyningsløsning. Hun har erfaring med avtale og implementering av ERP-systemer, kontrakt og offentlige anskaffelser, sortiment/masterdata, outsourcing, lager og  forsyningskjeder og kvalitet-/prosessoppbygging,. Hun har også tidligere skrevet fagbok for teknisk fagskole for terminalarbeiderfaget.   Hun er utdannet fra Norges Handelshøyskole og har en MSc i Logistikk og Transport fra Cranfield, UK. På valg i 2020.

 

Inger Lise

Inger Lise Moene
Norsk Wavin AS

Mobil: +47 481 19 113
E-post: inger.lise.moene(a)gmail.com

Inger-Lise Moene er ansatt som Logistikksjef i Mantena AS, og har mange års erfaring innen Logistikk og Ledelse. Hun har erfaring fra ulike lederstillinger, med blant annet  forretningsprosesser og vareflyt som spesialområder. Har lang erfaring fra prognosearbeide, innkjøp, produksjonsplanlegging og lagerstyring. Kompetanse innen oppbygging og utvikling av ERP systemer, deriblant SAP. Inger-Lise er utdannet ved Handelshøyskolen BI med spesialisering innen Logistikk. På valg i 2020.

 

Knut

Knut Pettersson
OneMed Services AS

Tlf.: +47 913 04 586
E-post: knut.pettersson(a)onemedservices.com


Knut Pettersson er Daglig leder I OneMed Services AS, en 4. parts logistikk bedrift som har inngått en 10 års kontrakt med 4 års opsjoner med Helse Sør-Øst om forsyning av medisinsk og ikke medisinsk forbruksmateriell til sykehusene i regionen. Det vil si leveranser til 18 sykehus og omkringliggende institusjoner fra Tynset til Flekkefjord.

Knut har strategisk og operativ topplederkompetanse fra grossist – og leverandørvirksomheter med bred erfaring innen organisasjon og ledelse, innkjøp, logistikk, distribusjon, salg (prosjektsalg / B2B), offentlige anbudsprosesser og forvaltning / drift av bygg. Han har gjennomført mange prosjekter som prosjektleder innenfor logistikk og lagerløsninger, distribusjonsløsninger, IKT løsninger og bygg. Knut er svært erfaren i kontraktsforhandlinger med både vare og tjenesteleverandører. Han har bred internasjonal erfaring innenfor sine ansvarsområder og er godt kjent med internasjonalt samarbeid og rapportering. Knut har god forretningsforståelse, er strukturert, innovativ og strategisk med operativ tilnærming. Han oppleves som svært engasjert og entusiastisk, noe som skaper positiv energi for alle som jobber med og rundt ham. På valg i 2019.

 

EngenMonicaWebSH

Monica Engen
TINE Logistikk

Tlf.: +47 950 52 998
E-post: monica.engen(a)tine.no

Monica Engen er i dag direktør i TINE der hun leder avdelingen som leder de store strategiske utviklingsprosjekter innenfor TINEs Supply Chain. Hun har lang erfaring innen logistikk, drift, salg og produksjon fra ulike bransjer, blant annet industri, handel og offentlige tjenester. Hun har arbeidet de siste 11 år som rådgiver og avdelingsleder i EY der hun har ledet mange ulike prosjekter innenfor forbedringer av Supply Chain og Operations for EYs kunder. Hun har også erfaring fra Elkem med Supply Chain-utvikling, produksjonsforbedringer og salgsutvikling. 
På valg i 2020.

Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Tif. 67 52 60 10 E-post: post@logma.no
Sekretariat samt kurs og konferansearrangør: Quality Norway AS