Styret

STYRELEDER

SverreNY

Sverre Charles Rosmo
Inventory Investment AS

Mobil: +47 908 26 852
E-post: sverre.rosmo(a)inven.no

Sverre Rosmo er daglig leder i firmaet Inventory Investment AS, et selskap som arbeider aktivt med handels- og produksjonsselskaper innenfor feltet Supply Chain Planning i Norden, men også på europeisk plan. Sverres erfaring innen feltet strekker seg tilbake til midten av 90-tallet og Sverre har i disse årene designet, implementert og markedsført verdensledende planleggingsløsninger til selskaper helt opp til 100 milliarder i omsetning. Med et glimt i øyet sier Sverre at «innkjøp er ingen kunst, det er en helt vitenskap!» - et bilde på at innkjøps- og vareforsyningsområdet, eller Supply Chain Planning, er inne i en rivende utvikling. Både fagfeltet og posisjonen får stadig viktigere betydning og er i mange tilfeller selve drivkraften bak konkurransestrategien – se bare på Amazon. Gjennom å jobbe i Logma vil Sverre gjerne bidra til at så mange som mulig får nye impulser og idéer og ikke minst utvikler nettverket sitt til beste for egen yrkesmessig og personlig utvikling. På valg i 2021.

 

NESTLEDER

Jan Elling

Jan Elling Rindli
Devoteam Fornebu Consulting AS

Mobil: +47 915 86 269
E-post: jan.elling.rindli(a)devoteam.no

Jan Elling Rindli har lang erfaring som prosjektleder, bedriftsrådgiver og forretningsutvikler, med bred og dyp kunnskapsfront etter mange prosjekter innen Supply Chain Management/Logistikk, innkjøp, lager/terminaler, transport/distribusjon, e-handel, IT/ERP, CRM og BW. Han har også vært foreleser og forsker innen Supply Chain Management/Logistikk og e-handel. Jan Elling har erfaring som toppleder i varehandelen, med utvikling av organisasjon, salg marked og logistikk. Han har styreerfaring, og erfaring fra strategiutvikling av varehandel og HR. På valg i 2022.

 

STYREMEDLEMMER

Bente

Bente Flygansvær
Handelshøyskolen BI

Mobil: +47 46 41 04 67
E-post: bente.flygansvaer(a)bi.no

Bente Flygansvær er førsteamanuensis i Logistikk og Supply Chain Management på Handelshøyskolen BI. Hun er utdannet dr.oecon fra NHH (2006), cand merc fra NHH (2001) og siviløkonom fra BI (1995). Bente underviser og forsker på ulike problemstillinger innen distribusjon og Supply Chain Management. Hennes spesialfelt er innsamlingssystemer for avfall og gjenvinning. Bente har erfaring fra privat og offentlig sektor, og har jobbet bl.a. i Oslo kommune Renovasjonsetaten, og i Harald A. Møller AS. På valg i 2022.

 

marianneMengkrogen

Marianne Mengkrogen
Helse Sør-Øst RHF

Mobil: +47 922 56 828
E-post: marmen(a)sykehuspartner.no

Marianne Mengkrogen jobber til daglig med utviklingsprosjekter for Sykehuspartner/Helse Sør-Øst. Hun har lang erfaring fra ulike lederstillinger, hun har vært prosjekteier/leder og bedriftsrådgiver i både offentlige og private virksomheter innen sykehus/bandasjist, transport og faghandel. Hun har lang erfaring gjennom mange år som kontraktsansvarlig av 4-PL-kontrakter og leder av Helse Sør-Øst logistikk/forsyningsløsning. Hun har erfaring med avtaler og implementering av ERP-systemer, kontrakter og offentlige anskaffelser, sortiment/masterdata, outsourcing, lager og  forsyningskjeder og kvalitet-/prosessoppbygging. Hun har også tidligere skrevet fagbok for teknisk fagskole for terminalarbeiderfaget. Hun er utdannet fra Norges Handelshøyskole og har en MSc i Logistikk og Transport fra Cranfield, UK. På valg i 2022.

 

Knut

Knut Pettersson
OneMed Services AS

Mobil: +47 913 04 586
E-post: knut.pettersson(a)onemedservices.com

Knut Pettersson er daglig leder i OneMed Services AS, en fjerdeparts logistikkbedrift som har inngått en tiårs kontrakt med fire års opsjoner med Helse Sør-Øst om forsyning av medisinsk og ikke medisinsk forbruksmateriell til sykehusene i regionen. Det vil si leveranser til 18 sykehus og omkringliggende institusjoner fra Tynset til Flekkefjord. Knut har strategisk og operativ topplederkompetanse fra grossist- og leverandørvirksomheter med bred erfaring innen organisasjon og ledelse, innkjøp, logistikk, distribusjon, salg (prosjektsalg/B2B), offentlige anbudsprosesser og forvaltning/drift av bygg. Han har gjennomført mange prosjekter som prosjektleder innenfor logistikk og lagerløsninger, distribusjonsløsninger, IKT løsninger og bygg. Knut er svært erfaren i kontraktsforhandlinger med både vare og tjenesteleverandører. Han har bred internasjonal erfaring innenfor sine ansvarsområder og er godt kjent med internasjonalt samarbeid og rapportering. Knut har god forretningsforståelse, er strukturert, innovativ og strategisk med operativ tilnærming. Han oppleves som svært engasjert og entusiastisk, noe som skaper positiv energi for alle som jobber med og rundt ham. På valg i 2021.

 

SverreNY

Henrik Hansen 
Lean Logistikk AS

Mobil: +47 995 54 732
E-post: henrik(a)leanlogistikk.no

Henrik Hansen har lang og operativ erfaring innen logistikk og ledelse med faglig sterk kompetanse fra drift, vareflyt, transport og produksjonsplanlegging. Han kom fra stillingen som logistikksjef i Saint-Gobain Byggevarer til Lean Logistikk AS i 2017, hvor han nå jobber som konsulent. På valg i 2021.

 

EirikVelure

Eirik Velure
Handelshøyskolen BI

Mobil: +47  913 45 906
E-post: eirik.velure(a)gmail.com

På valg i 2021

 

Steffen Larvoll sv hv besk

Steffen Larvoll 
Driw AS

Mobil: +47 482 90 066 
E-post: steffen.larvoll(a)driw.no

Steffen Larvoll er Market Development Manager i Driw, et norsk teknologiselskap med fokus på vareflyten. Steffen har 12 års erfaring fra varehandelen, hvorav fire år som daglig leder i egen bedrift, i tillegg til 10 år i logistikkbransjen. Han er utdannet i internasjonal markedsføring med en BSc fra BI Trondheim og Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble. Han har tidligere vært juryformann for kåringen av «Årets Logistikkopplevelse» for de beste aktørene innen netthandel og logistikk, og holder jevnlig foredrag om eCommerce, varehandel og logistikk, bl.a. som gjesteforeleser på Høgskolen i Molde. På valg i 2022

 

Andre Swensen sv hv besk

André Swensen 
Elektroimportøren AS

Mobil: +47 920 64 987 
E-post: andre.swensen(a)namron.com

André Swensen er logistikkdirektør i Elektroimportøren AS. André kom inn i 2015 og var med å bygge opp firmaet fra under 200MNOK i omsetning til dagens milliardselskap. Underveis har det vært to lagerflyttinger, lagerbygging og automatisering som har gjort Elektroimportørens vekst mulig. Med nesten 15 års erfaring fra logistikk i forskjellige roller i noen av Norges største detaljistkjeder (Nille, Europris og Elektroimportøren) har han god kunnskap om alle deler av forsyningskjeden. André har en bachelor i ledelse fra AUT (NZ) og Butler University (US). -At jeg havnet innen logistikk er en tilfeldighet, men det tror jeg at jeg har til felles med mange innenfor logistikk, sier André. Ved å bli med i styret til Logma er målet hans å få flere CEO's og CFO's til å skjønne at logistikk er og kan være et konkurransefortrinn, ikke bare en oppgave man må fylle på veien mot økt salg. -Det største komplementet jeg har fått var av en tidligere sjef som sa at jeg var så lat, for det var en perfekt egenskap innen logistikk. Da gjør man jobben riktig første gang så man slipper å gjøre det igjen. Det er det som er logistikk, avslutter André. På valg i 2022

 

 
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Tif. 67 52 60 10 E-post: post@logma.no
Sekretariat samt kurs og konferansearrangør: Quality Norway AS