Lean Retail – se verdikjeden under ett

  De fleste bransjer opplever stor bransjeglidning og det setter mange varegrupper under kraftig prispress fra ulike aktører. Nye salgskanaler etablerer seg raskere enn noen gang før og tilgjengeligheten er stor både på nett og i fysiske butikker. Livssyklusen for mange produkter blir derfor kortere og kortere, som er økonomisk utfordrende når produkt- og konseptutvikling er kostbart. Artikkel i Logistikk & ledelse, skrevet av Gjermund Lien. Klikk her for å lese hele artikkelen

Tine- Kunsten å distribuere

  Distribusjon av ferske produkter med kort holdbarhet krever en ubrutt kjølekjede fra gården helt frem til kjøleskapet i butikken eller hjemme hos kunden. Planlegging er nøkkelordet. Artikkel i Logistikk & ledelse, skrevet av Bente Flygansvær. Klikk her for å lese hele artikkelen

Multinasjonalt selskap opprettholder sitt nordiske sentrallager i Norge

Multinasjonalt selskap opprettholder sitt nordiske sentrallager i Norge
Etter å ha innført WMS med stemmestyring har Hitachi Power Tools oppnådd en betydelig effektiviseringsgevinst på sitt nordiske sentrallager på Skjetten.

Les mer ›

Samordning og sentralisering i en livsviktig bransje

Sentralt forsyningssenter i Helse Sør Øst har hatt en stor utvikling knyttet til forsyning ut til sykehusene og er i dag sentrallager for Akershus Universitetssykehus (AHUS) og det nye sykehuset i Østfold på Kalnes. I dag er 87 prosent av varesortimentet knyttet til pasientbehandling på sykehusene

Les mer ›

Persson seminaret 2016: Et glimt av lagerstyringens fremtid

Persson Seminaret 2016 tok opp Supply Chain Management med fokus på lagerstyring. Seks glimrende foredrag samlet hele 160 deltagere.

Les mer ›

Foredrag fra Persson-seminaret 2016

Her kan du laste ned presentasjonene fra de ulike foredragene holdt på Persson-seminaret 2016

Les mer ›

Lagerstyring – og hva så?

Årets Perssonseminar tar for seg begrepet lagerstyring. For noen kan dette begrepet virke litt kjedelig og satt, men i virkeligheten er det et av de mest avgjørende områdene en handelsbedrift må mestre. Det dreier seg ikke om et nødvendig onde, det dreier seg om overlevelse, konkurransekraft og – cash!

Les mer ›

Sikrer gevinstrealisering og konkurransekraft

Grunntanken med alle prosjekter er å oppnå definerte mål, og innebærer å utvikle, endre eller innføre noe nytt, innenfor en ramme for tid, kvalitet og kostnader. IT-prosjekter i særdeleshet forventes å kunne gi store gevinster, men det er ikke alltid de realiseres – i hvert fall ikke så raskt og i et slikt omfang som tenkt.

Les mer ›

Lagerstyring – logistikkfagets hellige gral

Optimalisering av lagerbeholdninger er et effektivt verktøy for å styre kapitalbinding, servicegrad og kostnader i en forsyningskjede. Men vi spør; Er det noe nytt under denne solen? Klikk på linken under for å lese artikkel skrevet av Bente Flygansvær for Logistikk og Ledelse. http://www.klikk.no/tungt/logistikk_og_ledelse/article1642242.ece  

«Katalysator for deling av kunnskap»

Ny artikkel publisert i «Logistikk & ledelse», skrevet av Øyvind Engen. http://www.klikk.no/tungt/logistikk_og_ledelse/article1636027.ece

LOGMA-arrangement