Seminaret holdes på Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo

28. februar 2013 kl 0830 – 1530.

Seminaret er for LOGMA-medlemmer og inviterte deltakere.  De som ikke er medlem i LOGMA, kan melde seg inn ved å følge linken her.

Påmelding er nødvendig og bindende.   Seminaret er uten deltakeravgift.  Manglende oppmøte uten avmelding faktureres med kr 500,-.  For påmelding, fyll ut skjema og send.  Påmeldingsfrist: 21. februar 2013.

For å komme seg til BI er det mulig å ta T-bane og buss til Nydalen, og for de som kommer med bil er det parkeringshus under BI-bygget.

Bedrift:


kun for bedriftsmedlemmer

Deltakere:

Navn
Stilling
E-post
Navn
Stilling
E-post
Navn
Stilling
E-post
Navn
Stilling
E-post
Navn
Stilling
E-post

Kommentarer/spesielle opplysninger